СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. и 112. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

30. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 14.03.2024. године (ЧЕТВРТАК)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Доношење Одлуке о приступању изради  Измена  и  допуна  Плана  генералне  регулације  насеља  Нови  Бечеј (Промена намене дела блока број 173 – зелена пијаца), (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално економски развој и заштиту животне средине);

  2. Доношење Одлуке о изнени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално економски развој и заштиту животне средине);

  3. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намена и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Нови Бечеј, (известилац: Дуња Миланков, начелница Одељења за јавне службе);

  4. Доношење Решења о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Нови Бечеј (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално економски развој и заштиту животне средине);

  5. Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Креатвног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2024. годину, (известилац: Ото Кишмартон, в.д. директор Креатвног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар);

  6. Доношење Решења о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2024. годину,(известилац: Дуња Миланков, начелница Одељења за јавне службе);

  7. Доношење Решења о усвајању Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2023. годину,(известилац: Дуња Миланков, начелница Одељења за јавне службе);

  8. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ о обављању уступљених послова зоохигијене  за период од 01.01.-31.12.2023. године, (известилац: Немања Симанић, шеф Службе зоохигијене);

  9. Доношење Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, (известилац: Светлана Блажин, председница Одбора за избор и именовања)

  10. Одборничка питања;

   

 

     Број: 000902661 2024 08620 004 002 000 001 02 001

                                                                                                                                                         Председник

    Дана:                  године                                                                                                   Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                       Миленко Гарчев

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…