СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. и 112. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 18.04.2023. године (УТОРАК)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење  Одлуке о изменама и допунама Одлуке буџету Општине Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Оливера Јањић, начелница Одељења за финансије и привреду);
 2. Доношење Измена Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Тамара Попов, начелница Општинске управе општине Нови Бечеј);
 3. Доношење Измена финансијског плана Скупштине општине Нови Бечеј зa 2023. годину, (известилац: Валентина Влашкалин, секретарка Скупштине општине Нови Бечеј);
 4. Доношење Измена финансијског плана Председника општине Нови Бечеј зa 2023. годину, (известилац: Саша Максимовић, председник Општине Нови Бечеј);
 5. Доношење Одлуке о изменама и допунама Програма рада Општинске управе општине Нови Бечеј зa 2023. годину, (известилац: Тамара Попов, начелница Општинске управе општине Нови Бечеј);
 6. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Нови Бечеј за 2023. годину,(известилац: Миленко Гарчев, председник Савета месне заједнице Нови Бечеј);
 7. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Ново Милошево за 2023. годину, (известилац: Невена Нађалин, секретар Месне заједнице Ново Милошево);
 8. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Кумане за 2023. годину, (известилац: Душан Радишић, председник Савета месне заједнице Кумане);
 9. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Саша Дујин, директор Туристичке организације општине Нови Бечеј);
 10. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Дома културе општине Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Марина Цвејин, в.д. директор Дома културе општине Нови Бечеј);
 11. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Народне библиотеке Нови Бечеј за 2023. годину), (известилац: Владимир Давидовић, директор Народне библиотеке Нови Бечеј);
 12. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Ивица Влаховић, в.д. директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 13. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Ранко Јањић, директор ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј);
 14. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовник свих услуга Тиристичке организације општине Нови Бечеј за 2023. годину, (известилац: Саша Дујин, директор Туристичке организације општине Нови Бечеј);
 15. Доношење Решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница у општини Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 16. Доношење Решења о констатовању престанка функције в.д. директора Дома културе општине Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 17. Доношење Решења о именовању директора Дома културе општине Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 18. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Саветa за здравље, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 19. Доношење Закључка о давању позитивног мишљења на вршење друге јавне функције, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 20. Одборничка питања;

   

 

Број: I 02-06-19/2023                                                                                                             Председник

    Дана: 11.04.2023. године                                                                                                     Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                        Милован Баштованов

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…