СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 30.12.2021. године (ЧЕТВРТАК)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење Одлуке о буџету Општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Оливера Јањић, начелника Одељења за финансије и привреду); 
 2. Доношење Програма капиталних и других улагања из Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине); 
 3. Доношење Одлуке о усвајању Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022-2032. године, (известилац: Милан Стојшин, координатор Координационог тима за израду Плана развоја општине Нови Бечејза период од 2022.-2032. године);
 4. Доношење Одлуке о усвајању Споразума о сарадњи поводом израде Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији града Кикинде – деоница од административне границе са општином Нови Бечеј до државне границе са Републиком Румунијом (гранични прелаз Наково), (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе);
 5. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј (непокретностима уписаним у Листу непокретности број 10136 К.О. Нови Бечеј), (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине); 
 6. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј (непокретностима уписаним у Листу непокретности број 1232 К.О. Кумане), (известилац: Драган Раушки, начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине);
 7. Доношење Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј); 
 8. Усвајање Плана рада и финансијског плана Скупштине општине Нови Бечеј зa 2022. годину, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 9. Усвајање Плана рада и финансијског плана Председника општине Нови Бечеј зa 2022. годину, (известилац: Саша Максимовић, председник општине Нови Бечеј);
 10. Усвајање Плана рада и финансијског плана Општинског већа општине Нови Бечеј зa 2022. годину, (известилац: Саша Максимовић, председник општине Нови Бечеј);
 11. Усвајање Програма рада и финансијског плана Општинске управе општине Нови Бечеј зa 2022. годину, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе); 
 12. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Далибор Вучетић, директор ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј);
 13. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Владимир Радишић, в.д. директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј); 
 14. Доношење Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Миленко Гарчев, председник Савета месне заједнице Нови Бечеј);
 15. Доношење Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2022. годину, (известилац: Невена Нађалин, секретар Месне заједнице Ново Милошево);
 16. Доношење Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Месне заједнице Кумане за 2022. годину, (известилац: Душан Радишић, председник Савета месне заједнице Кумане);
 17. Доношење Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2022. годину, (известилац: Марко Поповић, председник Савета месне заједнице Бочар);
 18. Доношење Решења о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Саша Дујин, директор Туристичке организације општине Нови Бечеј);
 19. Доношење Решења о давању сагласности на План и програм рада и финансијски план Дома културе општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Новица Блажин, директор Дома културе општине Нови Бечеј);
 20. Доношење Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Народне библиотеке Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Владимир Давидовић, директор Народне библиотеке Нови Бечеј);
 21. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину, (известилац: Милан Ковачевић, директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин);  
 22. Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Александар Фабијан, директор Центра за социјални рад општине Нови Бечеј);
 23. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Драган Милорадовић, директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 24. Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Ранко Јањић, директор СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј);
 25. Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Далибор Вучетић, председник Спортског савеза општине Нови Бечеј);
 26. Доношење Решења о давању сагласности на План активности и План прихода и расхода Црвеног крста општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Радован Ковачевић, секретар Црвеног крста општине Нови Бечеј); 
 27. Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Клуба за дневни боравак са сервисним услугама за 2022. годину, (известилац: Љиљана Богнић, директор Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј);
 28. Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Удружења за неговање традиције општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Драган Раушки, председник Удружења за неговање традиције општине Нови Бечеј);
 29. Одборничка питања;


    Број: II 02-06-2-152/2021                                                                                                          Председник

    Дана: 24.12.2021. године                                                                                                     Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                        Милован Баштованов

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…