ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Општине Нови Бечеј
 

Планови детаљне регулације се доносе за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.

 

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ПДР блокова број 190а (државни пут ИИ реда) и 193 у Источној радној зони у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 2/2007 )
ПДР Јужне индустријске зоне у Новом Милошеву (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 9/2008)
ПДР радне зоне “ИЗЛАЗ” у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 12/2013)
ПДР блока 185 у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 18/2013)
ПДР блокова 186 у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 6/2012)
ПДР блокова број 196 И 190б у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 19/2010)
ПДР делова блокова 162 И 163 у Новом Бечеју (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 11/2009)
ПДР Комплекса доо “ИТАЛТЕКС-ИНТИМО” у Новом Милошеву (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 3/2006)
ПДР Регионалне депоније отпадних материја у Новом Милошеву (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 2/2009)
ПДР Општинског пута Бочар – К.О. Иђош (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 12/2011)
ПДР Туристичке дестинације НМ (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. )
ПДР Југоисточне радне зоне у Куману (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. )
ПДР спортског аеродрома са пратећим садржајима у Бочару (''Службени лист општине Нови Бечеј'' бр. 06/2015)

              



Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…