Канцеларија за ЛЕР


КОНТАКТ:

Службеник: ЈОВАНА ВОКИЋ
Жарка Зрењанина 8
23272 Нови Бечеј
тел: 023/772-320,  локал 123
фаx: 023/772-500
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Основно о КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Канцеларија за ЛЕР је основана средином 2006. године одлуком тадашњег председника општине Миливоја Вребалов под радним називом Канцеларија за европске интеграције. Крајем 2008. године се помиње као ЛЕР и функционише у оквиру Одсека за привреду и локални економски развој општинске управе Нови Бечеј. 2013. године Канцеларија за локални економски развој је основана као самостална јавна служба. На основу Одлуке о оснивању Канцеларије за локални економски развој (“Службени лист општине Нови Бечеј”, 19/2012) и Решења Привредног суда у Зрењанину Канцеларија за локални економски развој је регистрована са претежном делатношћу Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.

Задаци Канцеларије за локални економски развој

Управљање пројектима (припрема, аплицирање и спровођење локалних и регионалних развојних пројеката у складу са дефинисаним стратешким плановима, редовна комуникација за потенцијалним међународним и домаћим донаторима, истраживање могућности за финансирање развојних пројеката)

Стратешко планирање (координација и активно учешће у процесу израде стратешких докумената развоја, разрада и спровођење акционих планова, имплементација усвојених стратешких докумената посебно из области руралног развоја, периодична евалуација спровођења стратешких докумената развоја)

Привлачење нових домаћих и страних директних инвестиција (промоција потенцијала и расположивих греенфиелд и броwнфиелд локација, помоћ потенцијалним инвеститорима око добијања информација о расположивом земљишту, непокретностима, структури радне снаге, висини локалних пореза и олакшицама, добијања дозвола, припрема документације за успостављање инструмената ЛЕР-а, предлагање стимулативних мере за отварање нових малих и средњих предузећа и привлачење инвестиција, предлагање мера за поједностављење процедура и скраћивање рокова за добијање дозвола за инвеститоре) и пордшка пословању и развоју већ реализованих инвестиција (стални контакти са представницима домаћих и страних инвеститора, информисање о расположивим конкурсима и помоћ у аплицирању, пружање стручне техничке подршке итд.)

Подршка МСП сектору и предузетницима (редовно пружање стручне подршке локалним привредницима, благовремено информисање о аспектима значајним за пословање (измене правне регулативе, конкурси за кредите и бесповратна средства, обуке за писање бизнис планова и припрему документације за добијање старт уп кредита и банкарских гаранција итд.), сарадња са привредним удружењима и активности на плану њиховог јачања и умрежавања, осмишљавање локалних програма подршке привреди (бесповратна средства, старт уп кредити, субвенција камтних стопа на кредите комерцијалних банака, обуке итд.)

Подстицање запошљавања (израда, имплементација Локалних акционих планова запошљавања општине Нови Бечеј, мониторинг и евалуација спроведених подстицајних мера и реализованих субвенција, припрема и подршка незапослених лица за самозапошљавање кроз обуку и саветодавне активности итд).

Сарадња са бројним субјектима који су повезани са локалним економским развојем (локалним, регионалним, покрајинским, републичким организацијама, институцијама, фондовима, вишим нивоима власти и организацијама цивилног друштва, невладиним организацијама, фондацијама, задужбинама итд.)

Учешће и подршка у раду стручних тела и комисија Општине Нови Бечеј (Локални Савет за запошљавање општине Нови Бечеј, Привредни савет и сл.).

Имплементација пројеката који доприносе унапређење положаја маргинализованих група (жене, млади, избегла и интерно расељена лица, особе са инвалидитетом итд.)

Формирање и ажурирање база података од интереса за локални економски развој (привредника и предузетника, расположивих греенфиелд и броwнфиелд локација, удружења грађана и сл.)

Праћење законске регулативе (које се односе на област развоја и инвестирања и стварање повољне инвестиционе климе, обављање стручних и аминистративних послова који се односе на унапређење руралног развоја)

Промоција привредних потенцијала и компаративне предности општине Нови Бечеј (припрема, публиковање и диструбуција свих врста промотивних материјала, организација промотивних манифестација и маркетиншких кампања, припрема за учешће на сајмовима, представљање локалне самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу у вези са активностима из домена ЛЕР-а).
              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…