ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013 Општина Нови Бечеј
 

 

8. Отворени поступак - Набавка радова на изградњи капеле уз православно гробље у Бочару, који се реализује на подручју Месне заједнице Бочар, у општини Нови Бечеј, према предмеру и техничким карактеристикама набавке

Позив за подношење понуда (.пдф)
Конкурсна документација (.пдф)


7. Јавна набавка мале вредности - Набавка добара као помоћ за економско оснаживање избеглица на територији општине Нови Бечеј кроз доходовне активности

Позив за подношење понуда (.пдф)
Конкурсна документација (.пдф)
Обавештење о закљученом уговору (.пдф)


6. Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге контроле квалитета пољопривредног земљишта, на пољопривредном земљишту које се налази у власништву регистрованих пољопривредних газдинстава и на пољопривредном земљишту у државној својини, које се налази у закупу регистрованих пољопривредних газдинстава, на територији општине Нови Бечеј

Позив за подношење понуда (.пдф)
Конкурсна документација (.пдф)
Измена и допуна конкурсне документације (.пдф)
Обавештење о продужењу рока (.пдф)
Измењена конкурсна документација (.пдф)


5. Јавна набавка у отвореном поступку - Набавка грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама на територији општине Нови Бечеј

Позив за подношење понуда (.пдф)
Конкурсна документација (.пдф)
Конкурсна документација - допуњена (.пдф)
Појашњења за ЈНВВ - Грађевински материјал (.пдф)
Измена и допуна конкурсне документације (.пдф)


4. Јавна набавка мале вредности - набавка горива за потребе општине Нови Бечеј за период од почетка припрема за одржавање манифестације "Великогопојински дани 2013" закључно са 31.12.2013 године, обликоване у 3 посебне истоврсне целине (партије)

Позив за подношење понуда (.пдф)
Конкурсна документација (.пдф)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3


3. Јавна набавка мале вредности - набавка услуге техничке реализације манифестације "Великогоспојински дани 2013" у Новом Бечеју , у периоду од 22.08. до 27.08.2013. године, за потребе Општине Нови Бечеј

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору


2. Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - набавка услуге организовања манифестације "Великогоспојински дани 2013" у Новом Бечеју , у периоду од 22.08. до 27.08.2013. године

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору Велика Госпојина 2013


1. Јавна набавка мале вредности - набавка маркетиншких услуга за манифестације : "Великогоспојински дани 2013" и "Тиса река љубави" за потребе општине Нови Бечеј

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена позива и конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору


                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…