ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ППИ 2 Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: ТАМАРА АНЂЕЛКОВИЋ
Радно место: ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
Телефон: 023/772-320 локал 102
Е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Служба за локалну пореску администрацију

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018); Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС)

ОПИС УСЛУГА

Физичко лице попуњава пореску пријаву у случају пријаве имовине, новонасталих промена, евентуално промене одређених података о самом обвезнику или самој непокретности коју пријављују

У обрасцу пријаве детаљно је наведено ко, на који начин подноси пореску пријаву и потребна документација коју треба доставити уз исту.

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ  3 дана

НАПОМЕНА

Уколико се пријављује више непокретности, за сваку је потребно попунити посебан ППИ-2 образац

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 Образац ППИ-2
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника
 Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину


         Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…