ЈП "УРБАНИЗАМ И ПУТЕВИ" Нови Бечеј

 ИНФОРМАЦИЈЕ:

Директор: в.д. Далибор Вучетић
 Адреса: Маршала Тита 8
 Место: 23272 Нови Бечеј
 Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 Телефон: 023/772-305 и 023/772-306
ПИБ: 101432229
МБ: 08473161
ТР: 160-0000000461692-63 и 160-6000000727914-68


Јавно предузеће за Урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева, обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј" је предузеће у области урбанистичког планирања и уређења грађевинског земљишта на територији општине Нови Бечеј.

Као посебан облик предузећа у друштвеној својини, основано је ради обезбђења материјалних и других услова и вршења стручних послова у вези планирања, изградње, уређења насеља и простора и заштиту животне средине општине Нови Бечеј

ЈП " Урбанизам и путеви" врши следеће послове:

 1. Припрема, израђује и прати спровођење просторног и урбанистичких планова и пројеката
 2. Израђује урбанистичке услове за издавање локацијске дозволе
 3. Обавља инвеститорске послове у име и за рачун Оснивача
 4. Обавља стручни надзор у току грађења објекта
 5. Прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од значаја за уређење насеља, простора и информационе основе о простору
 6. Припрема програме израде урбанистичке документације и учествује у припреми других програма, планова и пројеката за грађење насеља и уређење простора
 7. Предлаже средњорочне и годишње програме уређења грађевинског земљишта
 8. Обезбеђује уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
 9. Организује и спроводи поступке јавних набавки за рачун и у име оснивача
 10. Управљач је јавних путева општине и врши јавна овлашћења у складу са Законом о путевима
 11. Предлаже средњорочни програм одржавања, заштите и развоја путева


ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Оснивачки акт
 • Статут
 • Решење о именовању директора
 • Финансијски извештај о раду 
 • План рада за 2023. годину


                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…