ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ Општине Нови Бечеј

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи општине Нови Бечеј према Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр.159/2020) – Преузми фајл 

 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ – ОПШТИНСКА УПРАВА

Члан 8. УРЕДБЕ о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

(„Службени гласник РС“, број 159/2020)

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 

 

Ниво квалификације Број систематизованих радних места  Број запослених на одређено време Број запослених на неодређено време Број радно ангажованих лица по основу уговора о делу (рад ван радног односа) Број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима (рад ван радног односа) Број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години

Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години

 

Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години
Висока ШС 47 3 35+1М 0 3 1 1 0 0
Виша ШС 9 1 8 1 0 0 0 0 0
Средња ШС 16 1 14 0 1 0 0 1 0
Нижа ШС 4 1 4 4 0 0 1 0 0
УКУПНО: 76 6 61+1М 5 4 1 2 1 0


* М (мировање радног односа)                                                                                                                                    ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

                                                                                                                                                                            Начелник Општинске управе

Датум ажурирања: 19.07.2024. године                                                                                                                       Тамара Попов с.р.

 

 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…