СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ Општине Нови Бечеј

 

         ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023.
         СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 2015-2025
         ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОШЉАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 2015-2020
         СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
         ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
            - ИЗВЕШТАЈ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
            - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАРОРА ЛОКАЛНОГ КОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
         ЛАП ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 2017
         ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ
         ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
         ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
         СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
         СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
         МАСТЕР ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА НОВО МИЛОШЕВО
         ТОУРИСМ МАСТЕР ПЛАН НОВО МИЛОШЕВО
         ПЛАН УПРАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ СЛАНО КОПОВО                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…