ИЗБОРИ 2024 Општине Нови Бечеј

 

ОДЛУКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ:

 Одлука о обрасцима 

Упутство за предају Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј

Решење о стављању ван снаге образац ОИК-9/2024

Решење о констатовању престанка заменика члана Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у сталном саставу

Решење о именовању заменика члана Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у сталном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу

Решење о именовању заменика члана Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у сталном саставу

 Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике СО Нови Бечеј  

 Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике СО Нови Бечеј - Изборна листа Александар Вучић - Нови Бечеј сутра 

 Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике СО Нови Бечеј - Коалиција Савез војвођанских Мађара (СВМ), Демократска странка војвођанских мађара (ДСВМ) и Странка Мађарског јединства (СМЈ) 

Упутство о поступку предлагања лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј расписаним за 2. јун 2024. године

Одлука о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаним за 2. јун 2024.године

Одлука о обрасцима за спровођење изборних радњи

Одлука о утврђивању боје гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и боје затворница за печаћење врећа са изборним материјалом на изборима за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаних за 2. јун 2024 године

Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Одлука о одређивању самосталне занатске радње штампарије "БИС" за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј

Закључак

Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј – Изборна листа ЈЕДИНСТВЕНА ОПОЗИЦИЈА – БИРАМ НОВИ БЕЧЕЈ ПРОТИВ НАСИЉА

Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј – Изборна листа ЖЕЛИШ ПРОМЕНЕ? САМО ЗАОКРУЖИ! – ВОЈВОЂАНИ

Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј – Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЛИН – Покрет социјалиста – ПС – ИВИЦА МИЛАНКОВ

Одлука о називу и изгледу образаца за подношење пријава за посматрање рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаних за 2. Јун 2024. године

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу

Одлука о обрасцима за именовање бирачких одбора

Одлука о измени одлуке о утврђивању боје гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и боје затворница за печаћење врећа са изборним материјалом на изборима за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаних за 2. јун 2024. године

Закључак о исправци техничке грешке

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу

Одлука о утврђивању збирне изборне листе

 

ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 Образац 1 

 ОБРАЗАЦ 2 сагласност кандидата за одборника 

 Образац 3 

 Образац 4 

 ОБРАЗАЦ 5 - списак бирача који подржавају изборну листу 

 ОБРАЗАЦ 6. ИЗЈАВА БИРАЧА 

 Образац 7 

 Образац 8 

 

РЕШЕЊА О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 

   Решење о проглашењу изборне листе број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-НОВИ БЕЧЕЈ СУТРА  

   Решење о проглашењу изборне листе број 2. ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 2. VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - DR. PÁSZTOR BÁLINT - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ДР БАЛИНТ ПАСТОР  

   Решење о проглашењу изборне листе број 3, Коалиција ЈЕДИНСТВЕНА ОПОЗИЦИЈА – БИРАМ НОВИ БЕЧЕЈ ПРОТИВ НАСИЉА

   Решење о проглашењу изборне листе број 4. ЖЕЛИШ ПРОМЕНЕ? САМО ЗАОКРУЖИ! - ВОЈВОЂАНИ

   Решење о проглашењу изборне листе број 5. АЛЕКСАНДАР ВУЛИН – Покрет социјалиста – ПС – ИВИЦА МИЛАНКОВ

 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 

   Изборна листа Коалиција Александар Вучић-Нови Бечеј сутра  

   Изборна листа Коалиција Савез војвођанских Мађара (СВМ), Демократска странка војвођанских Мађара (ДСВМ) и Странка Мађарског јединства (СМЈ)  

   Изборна листа Коалиција ЈЕДИНСТВЕНА ОПОЗИЦИЈА – БИРАМ НОВИ БЕЧЕЈ ПРОТИВ НАСИЉА

   Изборна листа ЖЕЛИШ ПРОМЕНЕ? САМО ЗАОКРУЖИ! - ВОЈВОЂАНИ

   Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЛИН – Покрет социјалиста – ПС – ИВИЦА МИЛАНКОВ

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…