ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020 Општине Нови Бечеј
 

 

РБ НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ        ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

31.

IV 04-404-1/13-2020

ЈНМВ - НАБАВКА ПИЋА, НАПИТАКА И РАЗНИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

08/07/2020

до 12h

30.

IV 04-404-2/24-2020

ЈНМВ - НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ, МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У НОВОМ БЕЧЕЈУ И ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

08/07/2020

до 11h

29.

IV 04-404-17/2020

ЈН – НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИХ ДАНА 2020''

    Обавештење о обустави поступка
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 30/07/2020

до 11h

28.

IV 04-404-1/12-2020

ЈНМВ – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБА ИЗВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 07/07/2020

до 11h

 

27.

IV 04-404-2/23-2020

ЈНМВ – НАБАВКА УСЛУГЕ ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 06/07/2020

до 11h

26.

ЈН бр. IV 04-404-1/11-2020

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ГИНЕКОЛОГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ.

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

01/07/2020 

до 11h

25.

ЈН бр. IV 04-404-2/22-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

НАБАВКА УСЛУГЕ УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

26/06/2020 

до 11h

24.

ЈН бр. IV 04-404-1/10-2020

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПИЋА, НАПИТАКА И РАЗНИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Обавештење о обустави поступка
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

25/06/2020 

до 11h

23.

ЈН бр. IV 04-404-1/9-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ГИНЕКОЛОГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ - ПО ПАРТИЈАМА

    Обавештење о закљученом уговору
    Обавештење о обустави поступка - партија 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

10/06/2020 

до 11h

22.

ЈН бр. IV 04-404-2/14-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

УСЛУГЕ КОМБАЈНИРАЊА СТРНИХ ЖИТА, УЉАНЕ РЕПИЦЕ, СУНЦОКРЕТА И КУКУРУЗА СА ПРЕВОЗОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

03/06/2020 

до 11h

21.

ЈН бр. IV 04-404-16/2020

ЈАВНА НАБАВКА –

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ ОМЛАДИНСКОГ ДОМА У НОВОМ МИЛОШЕВУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
    Измењена конкурсна документација
    Питање и одговор 5
    Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
    Измењена конкурсна документација
    Питање и одговор 5
    Питање и одговор 4
    Појашњење конкурсне документације
    Конкурсна документација - нова
    Питање и одговор 3
    Питање и одговор 2
    Питање и одговор 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

18/06/2020 

до 11h

20.

IV 04-404-3/8-2020

ЈАВНА НАБАВКА– НАБАВКА РАДОВА: ИЗГРАДЊА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

 15/06/2020

до 11h

 

19.

ЈН бр. IV 04-404-1/8-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ГИНЕКОЛОГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о обустави поступка
    Одлука о обустави поступка
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

26/05/2020 

до 11h

18.

ЈН бр. IV 04-404-3/7-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

НАБАВКА РАДОВА: ИЗГРАДЊА ОТРЕСИШТА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Одговор и питање
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

21/05/2020 

до 11h

17.

ЈН бр. IV 04-404-2/12-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

12/05/2020 

до 11h

16.

ЈН бр. IV 04-404-2/13-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА: ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У БОЧАРУ

    Обавештење о обустави поступка јавне набавке
    Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
    Одлука о обустави поступка
    
Конкурсна документација
    
Позив за подношење понуда
 

08/05/2020 

до 11h

15.

ЈН бр. IV 04-404-2/5-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

НАБАВКА УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

30/04/2020 

до 11h

14.

ЈН бр. IV 04-404-2/11-2020

ЈАВНА НАБАВКА –

НАБАВКА УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    
Позив за подношење понуда
 

22/04/2020 

до 11h

13.

ЈН бр. IV 04-404-2/9-2020

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МОТО-ТРКА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Обавештење о стављању претходног обавештења ван снаге
    Одговор на питање бр 1
    Обавештење о продужењу рока
    Конкурсна документација
    Обавештење о прекиду поступка
  
  Конкурсна документација
    
Позив за подношење понуда
 

25/03/2020 

до 11h

12.

ЈН бр. IV 04-404-3/6-2020

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАДОВА: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: НАТКРИВЕНИ ПРОСТОРИ ЗА ЧЕКАЊЕ АУТОБУСА НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

13/03/2020 

до 11h

11.

ЈН бр. IV 04-404-3/4-2020

ИЗРАДА И МОНТАЖА ДРВЕНИХ КУЋИЦА И ТЕЗГИ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

12/03/2020 

до 12h

10.

ЈН бр. IV 04-404-2/7-2020

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ БАЛОН САЛЕ, СПОРТСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ САДРЖАЈА НА СТАДИОНУ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

    Обавештење о обустави поступка
    Одлука о обустави поступка
    Појашњење конкурсне документације 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

11/03/2020 

до 13h

9.

ЈН бр. IV 04-404-13/2020

ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У БОЧАРУ

    Одлука о измени уговора о јавној набавци
    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    
Обавештење о покретању преговарачког    поступка без објављивања позива за подношење    понуда
    
Обавештење о обустави поступка
    
Одлука о обустави поступка
    
Конкурсна документација - измењена
    
Обавештење о продужењу рока
    
Одговор на питање
    
Обавештење стављању претходног обавештења ван снаге
    
Обавештење о прекиду поступка
    
Прилог 2
    
Прилог 1
    
Конкурсна документација
    
Позив за подношење понуда
  
 

02/04 /2020 

до 10h

8.

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/3-2020

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: СЕМАФОРИЗАЦИЈА ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА У НОВОМ МИЛОШЕВУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

10/03 /2020 

до 12h

7.

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/2-2020

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БРЗИНСКОГ ДИСПЛЕЈА У НОВОМ МИЛОШЕВУ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда

10/03 /2020 

до 11h

 

6.

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/6-2020

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА МАТЕРИЈАЛА И ИЗРАДА НОВОГОДИШЊЕГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација - исправљена
    Појашњење конкурсне документације
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
 

10/03 /2020 

до 13h

5.

ЈН бр. IV 04-404-9/2020 

ИЗГРАДЊА МУЗЕЈСКОГ ОБЈЕКТА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Одговор на питање бр. 3
    Нова конкурсна документација
    Измена конкурсне документације
    Одговор на питање
    Прилог 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
  

12/03 /2020 

до 11h

 

4.

ЈН бр. IV 04-404-8/2020 

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ И ОБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Исправка техничке грешке
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
  

11/03 /2020 

до 11h

 

3.

ЈН бр. IV 04-404-2/2-2020 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, ПО ПАРТИЈАМА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
  

19/02 /2020 

до 11h

 

2.

ЈН бр. IV 04-404-3/1-2020 

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Одговори на питања
    Конкурсна документација - исправљена 1 
    Појашњење 1 конкурсне документације
    Конкурсна документација - исправљена
    Обавештење о продужетку рока за подношење пријава
    Прилог 1
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
  

13/02 /2020 

до 12h

 

1.

ЈН бр. IV 04-404-2/1-2020 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТУПА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА

    Обавештење о закљученом уговору
    Одлука о додели уговора
    Конкурсна документација
    Позив за подношење понуда
  

13/02 /2020 

до 11h

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…