Обједињена процедура
Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система подносити захтеве.

  Врсте поступака:
 • издавање локацијских услова;
 • издавање грађевинске дозволе;
 • издавање привремене грађевинске дозволе;
 • издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора;
 • издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи;
 • пријава радова;
 • пријава завршетка израде темеља;
 • пријава завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • достављање техничке документације;
 • прикључење објекта на инфраструктуру;
 • издавање употребне дозволе;
 • издавање решења којим се одобрава извођење радова односно промена намене објекта (члан 145)Упутство - формати електронских докумената техничке документације и достављање у ЦЕОП

Сви коначни докменти, решења и закључци, објављују се на званичној објави на сајту АПР-а

  Поступци који не припадају спровођењу обједињене процедуре:
 • издавање информације о локацији;
 • издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела;
 • укњижба објекта и додела кућног броја;                                              

 

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…