ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општина Нови Бечеј
 
Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система подносити захтеве.

 

ВРСТЕ ПОСТУПАКА:

 • издавање локацијских услова;
 • издавање грађевинске дозволе;
 • издавање привремене грађевинске дозволе;
 • издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора;
 • издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи;
 • пријава радова;
 • пријава завршетка израде темеља;
 • пријава завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • достављање техничке документације;
 • прикључење објекта на инфраструктуру;
 • издавање употребне дозволе;
 • издавање решења којим се одобрава извођење радова односно промена намене објекта (члан 145)

 

ЗАХТЕВИ У ОКВИРУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ:Упутство - формати електронских докумената техничке документације и достављање у ЦЕОП

Сви коначни документи, решења и закључци, објављују се на званичној објави на сајту АПР-а

  Поступци који не припадају спровођењу обједињене процедуре:
 • издавање информације о локацији;
 • издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела;
 • укњижба објекта и додела кућног броја;


   ЦЕНОВНИК УСЛУГА

  РЕГИСТАР ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА 2021. ГОДИНУ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ !

Општинска управа Нови Бечеј – Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту животне средине, доноси РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА за изградњу инфраструктурног објекта-нови прикључци на постојећи примарни вод градске фекалне канализационе мреже.

Обавештење (.доц)

Решење о одобрењу извођења радова (.пдф)

 

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…