ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Обавештења

 

    Обавештење за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта   радио базна станица мобилне телефоније  07/06/2024
    Извештај о мониторингу ваздуха за август и септембар  01/10/2022
   Извештај о мерењу буке септембар  30/09/2022
    Извештај мониторинг површинских вода август  06/09/2022
    Извештај мониторинг површинских вода јул  05/08/2022
    Извештај мониторинг површинских вода јун  28/06/2022

 

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за процену утицаја Гасна електрана Ново Милошево 30/10/2023
Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање отпада АЛУБЕСТ Ново Милошево 30/05/2023
Обавештење отпад месец април 12/04/2023
Обавештење за јавност о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада 24/05/2022
Решење сагласност на Студију пројеkта биогасно постројење ''БИОЕНЕРГY ЕННY'' 13/05/2022
Студија о процени утицаја на животну средину - БИОГАС Бочар 29/03/2022
Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину "Пепо енерги" доо 10/03/2022
Обавештење о поднетом захтеву за одл0учивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат БИОГАСНО ПОСТРУЈЕЊЕ - "BIONERGY ENNY" доо Бочар 23/02/2022
Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада "Пепо енерги" доо 06/10/2021
РЕШЕЊЕ НИС да није потребна студија 25/05/2021
НИС захтев 29/04/2021
НИС обавештење 29/04/2021
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА 14/04/2021
САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА "ЛИВАДЕ" КУМАНЕ 01/04/2021
САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА ДЕВЕСИЉЕ 19/03/2021
РЕШЕЊЕ БРАНТНЕР ОТПАДНА ПРИВРЕДА ДОО 11/03/2021
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА „ЛИВАДЕ“ 23/02/2021
СТУДИЈА ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА ''ЛИВАДЕ'' -ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 18/02/2021
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА "ДЕВЕСИЉЕ" 26/01/2021
СТУДИЈА УТИЦАЈА ЗАЛИВНИ СИСТЕМ "ДЕВЕСИЉЕ" 26/01/2021
РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ВРЕБАЛОВ ДЕЈАН И ВРЕБАЛОВ НИКОЛА 16/12/2020 
РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ДОО ВРЕБАЛОВ АГРАР 16/12/2020 
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ДЕВЕСИЉЕ 27/11/2020 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ЈАВНОСТИ СИСТЕМ ДЕВЕСИЉЕ 27/11/2020 
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЛИВАДЕ 27/11/2020 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ЈАВНОСТИ СИСТЕМ ЛИВАДЕ 27/11/2020 
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ PEPO ENERGY 04/05/2020 
БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ PEPO ENERGY - НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ 10/04/2020 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ PEPO ENERGY 10/04/2020 
ДОЗВОЛА ЗА РАД ПЕКАРА БАТА С И Н КУМАНЕ 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА РАД ПЕКАРА ЕВРОПА НОВИ БЕЧЕЈ II 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА РАД ПЕКАРА ЕВРОПА НОВИ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА РАД ПЕКАРА ПЛАВИ ЈАДРАН НОВИ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА РАД ПЕКАРА СЛОГА НОВИ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА РАД ПЕКАРА ТИСА 2015 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА РАД ЖИТОПРЕРАДА НОВИ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА 2019 КОТЕМ ПР МИЛЕНКО РАДОЈЧИЋ КОВИЉ 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА 2011 БРАНТНЕР ОТПАДНА ПРИЈАВА НОВИ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА 2013 БРОДОГРАДИЛИШТЕ ЛБМ ЗРЕЊАНИН 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА 2013 МЕТАЛООБРАДА БЕЧЕЈ 20/02/2020 
ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА 2016 БРАНТНЕР ОТПАДНА ПРИЈАВА НОВИ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2020 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2019 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2018 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2017 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2016 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2015 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2014 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2013 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2012 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2011 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПП БИСЕРНО ОСТРВО 2010 ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СП ХРАСТ ЛУЖЊАК 2020 ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СП ХРАСТ ЛУЖЊАК 2014 ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СП ХРАСТ ЛУЖЊАК 2013 ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СП ХРАСТ ЛУЖЊАК 2012 ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СП ХРАСТ ЛУЖЊАК 2011 ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 20/02/2020 
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СП ХРАСТ ЛУЖЊАК 2010 ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 20/02/2020 
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ "CONSUM TM" DOO 13/12/2019 
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “CONSUM TM” 21/11/2019 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “CONSUM TM” 21/11/2019 
САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ "НОВИ БЕЧЕЈ 2" 01/11/2019 
"ПЕПО ЕНЕРГИ" РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДИ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ ПО РЕШЕЊУ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА 10/10/2019 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНА СТАНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ 24/09/2019
НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ БАЗНА СТАНИЦА ТЕЛЕКОМ ЗР31 ЗРУ31 ЗРЛ31 НОВИ БЕЧЕЈ 24/09/2019

ЦОНСУМ ТМ ДОО РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

09/08/2019

РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СНАГЕ 1200 КЊ, НОСИОЦ ПРОЈЕКТА "ПЕПО ЕНЕРГY" ДОО, НОВО МИЛОШЕВО, УЛИЦА ЈУЖНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 14

08/08/2019
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ,, УЛ ДУШАНА МИЉЕВИЋА ББ ОПЕРАТЕРУ КОТЕМ ПР МИЛЕНКО РАДОЈЧИЋ СТЕВАНА ПЕШИЋА 44А КОВИЉ 29/07/2019
ОБАВЕШТАВА СЕ ЈАВНОСТ ДА ЈЕ НОСИОЦ ПРОЈЕКТА ЦОНСУМ ТМ ДОО, БЕЧЕЈ УЛИЦА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 92 ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ ПОЛСОВНО ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ 29/07/2019
ОБАВЕШТАВА СЕ ЈАВНОСТ ДА ЈЕ НОСИОЦ ПРОЈЕКТА ПЕПО ЕНЕРГY ДОО, НОВО МИЛОШЕВО УЛ. ЈУЖНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 14 ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СНАГЕ 1200 КЊ У НОВОМ МИЛОШЕВУ 26/07/2019
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА  08/07/2019
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ТЕЛЕКОМ БОЧАР БАЗНА СТАНИЦА  14/05/2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ БАЗНА СТАНИЦА  13/05/2019
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ЈАВНОСТ СКЛАДИШТЕ НЕОПАСНОГОГ ОТПАДА КОТЕМ ПР МИЛЕНКО РАДОЈЧИЋ  
  РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНА СТАНИЦА БОЧАР  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ  29/11/2018
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БУНАРА ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ БЕОФИНЕКС НОВИ БЕЧЕЈ ДОО  16/11/2018
  РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО 2 ТЕЛЕНОР ДОО  22/10/2018
НЕТЕХНИЧКИ ПРИКАЗ БЕОФИНЕКС ДОО БУНАР ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ  
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БЕОФИНЕКС  27/09/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ  02/10/2018
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ТЕЛЕНОР  
  ТЕЛЕНОР РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНА СТАНИЦА НОВО МИЛОШЕВО 2  09/08/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ТЕЛЕНОР БАЗНА СТАНИЦА  27/07/2018
РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА "БЕОФИНЕКС" ДОО  25/07/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ "БЕОФИНЕКС" ДОО  04/07/2018
  РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ФАБРИКЕ ЗА ДОРАДУ ПАПЕРЈА И ШИВЕЊЕ КОНФЕКЦИЈЕ "ДАН РАН ФЕАТХЕРС" ДОО  05/06/2018
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРВУ ФАЗУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ  19/02/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 22/05/2018
  ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ  19/02/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ИЗВОРИШТУ НОВИ БЕЧЕЈ  16/01/2018
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ ВИП МОБИЛЕ  15/01/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ВИП МОБИЛЕ  15/12/2017 

 

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…