ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Обавештења

 

РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ "CONSUM TM" DOO 13/12/2019 
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “CONSUM TM” 21/11/2019 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “CONSUM TM” 21/11/2019 
САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ "НОВИ БЕЧЕЈ 2" 01/11/2019 
"ПЕПО ЕНЕРГИ" РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДИ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ ПО РЕШЕЊУ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА 10/10/2019 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНА СТАНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ 24/09/2019
НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ БАЗНА СТАНИЦА ТЕЛЕКОМ ЗР31 ЗРУ31 ЗРЛ31 НОВИ БЕЧЕЈ 24/09/2019

ЦОНСУМ ТМ ДОО РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

09/08/2019

РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СНАГЕ 1200 КЊ, НОСИОЦ ПРОЈЕКТА "ПЕПО ЕНЕРГY" ДОО, НОВО МИЛОШЕВО, УЛИЦА ЈУЖНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 14

08/08/2019
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ,, УЛ ДУШАНА МИЉЕВИЋА ББ ОПЕРАТЕРУ КОТЕМ ПР МИЛЕНКО РАДОЈЧИЋ СТЕВАНА ПЕШИЋА 44А КОВИЉ 29/07/2019
ОБАВЕШТАВА СЕ ЈАВНОСТ ДА ЈЕ НОСИОЦ ПРОЈЕКТА ЦОНСУМ ТМ ДОО, БЕЧЕЈ УЛИЦА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 92 ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ ПОЛСОВНО ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ 29/07/2019
ОБАВЕШТАВА СЕ ЈАВНОСТ ДА ЈЕ НОСИОЦ ПРОЈЕКТА ПЕПО ЕНЕРГY ДОО, НОВО МИЛОШЕВО УЛ. ЈУЖНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 14 ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СНАГЕ 1200 КЊ У НОВОМ МИЛОШЕВУ 26/07/2019
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА  08/07/2019
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ТЕЛЕКОМ БОЧАР БАЗНА СТАНИЦА  14/05/2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ БАЗНА СТАНИЦА  13/05/2019
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ЈАВНОСТ СКЛАДИШТЕ НЕОПАСНОГОГ ОТПАДА КОТЕМ ПР МИЛЕНКО РАДОЈЧИЋ  
  РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНА СТАНИЦА БОЧАР  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ  29/11/2018
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БУНАРА ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ БЕОФИНЕКС НОВИ БЕЧЕЈ ДОО  16/11/2018
  РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО 2 ТЕЛЕНОР ДОО  22/10/2018
НЕТЕХНИЧКИ ПРИКАЗ БЕОФИНЕКС ДОО БУНАР ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ  
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БЕОФИНЕКС  27/09/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ  02/10/2018
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ТЕЛЕНОР  
  ТЕЛЕНОР РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАЗНА СТАНИЦА НОВО МИЛОШЕВО 2  09/08/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ТЕЛЕНОР БАЗНА СТАНИЦА  27/07/2018
РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА "БЕОФИНЕКС" ДОО  25/07/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ "БЕОФИНЕКС" ДОО  04/07/2018
  РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ФАБРИКЕ ЗА ДОРАДУ ПАПЕРЈА И ШИВЕЊЕ КОНФЕКЦИЈЕ "ДАН РАН ФЕАТХЕРС" ДОО  05/06/2018
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРВУ ФАЗУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ  19/02/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 22/05/2018
  ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ  19/02/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ИЗВОРИШТУ НОВИ БЕЧЕЈ  16/01/2018
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ ВИП МОБИЛЕ  15/01/2018
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ВИП МОБИЛЕ  15/12/2017                                              

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…