ОДБОРНИЦИ Скупштине општине Нови Бечеј

 Скупштина општине Нови Бечеј броји тридесет једног (31) одборника. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин  утврђен законом.

Одборници из својих редова тајним гласањем бирају председника Скупштине, чији мандат траје као и мандат одборника Скупштине општине (4.године).

 

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

1. Матија Ковач
2. Милован Баштованов
3. Љиљана Штрбац
4. Марија Вереб
5. Миленко Гарчев
6. Марија Шугић
7. Јелена Недин
8. Борислав Сантрач
9. Јован Станчић
10. Бојан Грујић
11. Жељко Остојић
12. Симона Роцков
13. Марија Станчић
14. Борислава Тапавички
15. Мирослав Мацура
16. Исидора Мартинов
17. Николина Вујацков
18. Анастасиа Дакић
19. Дамир Овчина
20. Милош Мучалов
21. Грозда Оташевић
22. Драган Балабан
23. Милан Квашчев
24. Патаки Атила
25. Ласло Илиа
26. Радослав Шећеров
27. Оливера Латиновић
28. Милош Звекић
29. Смиљана Станчић
30. Оливер Тиквењац
31. Иван Јакшић - Јакша

НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРНИКА:

  • Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених комисија;
  • предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима;
  • подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа;
  • поставља питања везана за рад органа општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.


Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за седнице Скупштине општине.


                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…