СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Општине Нови Бечеј
 
Руководилац Службе за јавне набавке МАРИНА САБО, дипл. правник 
Контакт: 023/772-320, локал 115
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Руководилац службе:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Службе;
 • обавља послове из области делокруга Службе;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Службе;
 • врши распоред послова у Служби;
 • израђује нацрте свих одлука у области јавних набавки;
 • координира са осталим органима, одсецима и службама у поступку планирања јавних набавки;
 • припрема писане одлуке, решења и закључке за покретање поступка јавне набавке;
 • припрема потребну конкурсну документацију;
 • припрема писане одлуке, обавештења о додели уговора по спроведеном поступку јавне набавке;
 • сачињава извештај и другу потребну документацију за одређену јавну набавку;
 • припрема текст уговора, одговоре на жалбу понуђача у поступку заштите њихових права;
 • води потребну евиденцију о свакој извршеној јавној набавци;
 • обавља све потребне поступке у вези јавне набавке;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе и помоћника начелника Општинске управе за финансије.

 

Службеник за јавне набавке:

 • Израђује нацрте свих одлука у области јавних набавки;
 • координира са осталим органима, одсецима и службама у поступку планирања јавних набавки;
 • припрема писане одлуке, решења и закључке за покретање поступка јавне набавке;
 • припрема потребну конкурсну документацију;
 • припрема писане одлуке, обавештења о додели уговора по спроведеном поступку јавне набавке;
 • сачињава извештај и другу потребну документацију за одређену јавну набавку;
 • припрема текст уговора, одговоре на жалбу понуђача у поступку заштите њихових права;
 • води потребну евиденцију о свакој извршеној јавној набавци;
 • обавља све потребне поступке у вези јавне набавке; обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе и помоћника начелника Општинске управе за финансије.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…