ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ Општине Нови Бечеј
 

Начелник Одељења за инспекцијске службе и Инспектор за заштиту животне средине: ЖИВА НЕАТНИЦА, дипл. инж.пољопривреде
Телефон: (023) 772-320, лок 111
Факс: (023) 772-500
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада Одељења;
 • врши координацијуи нспекцијског надзора из делокруга Одељења;
 • израђује нацрте аката из надлежности Одељења које доносе начелник општинске управе и органи општине;
 • припрема процeну ризика и годишњи план инспекцијских прегледа у области заштите животне средине, израђује контролне листе и обавља послове инспектора за заштиту животне средине;
 • обавља најсложенији инспекцијски надзор из делокруга рада и по потреби, руководи заједничким акцијама инспектора;
 • обавља надзор над законитошћу рада органа, организација и служби које имају јавна овлашћења;
 • израђује нацрте аката из надлежности Одељења које доносе начелник општинске управе и други органи општине;
 • припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области;
 • контролише спровођење и извршавање закона;
 • контролише правилну примену прописа из делокруга рада инспекцијске контроле и надзора и стара се о уједначеном поступању инспектора у сличним или истоветним прегледима;
 • утврђује стање у вези са тим и предлаже и припрема мере за спречавање и елимисање штетних последица;
 • израђује извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о раду органа и стању и проблемима у одређеној области из делокруга рада;
 • врши послове опшптинског туристичког инспектора;
 • подноси кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка;
 • обавља послове енергетског менаџера;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

У оквиру Одељења за Инспекцијске службе су:

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…