ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: ИВАНА ЛАЗАРЕВИЋ
                           ТАМАРА АНЂЕЛКОВИЋ
                           ЈЕЛЕНА ЧАНКОВИЋ ТЕШИН
Радно место: ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ
Телефон: 023/772-320, локал 104, 114 и 118
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
              Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
              Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ОПИС ПОСЛА
  • Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе;
  • Обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 1 и 14 (мала зграда)
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одељење за локалну пореску администрацију

ПРАВНИ ОСНОВ 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 18/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021, 138/2022) и Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ   КЛ 01 - Контролна листа број 1
  КЛ 02 - Контролна листа број 2
ПЛАН РАДА    План рада за 2023. годину
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   Извештај о раду за 2022. годину 

 
 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…