ДОМ КУЛТУРЕ Нови Бечеј

 
Директор: Новица Блажин
Тел и Фаx: 023/771-330 и 023/771-057
Е-маил: domkulturenb@оopen.telekom.rs

ЛОКАЦИЈА:
Адреса: Трг Ослобођења бб
23272 Нови Бечеј

СТРУКТУРА:

У Дому културе је запослено 8 радника:
 1. Директор Новица Блажин
 2. Стручни сарадник културно - образовних активности
 3. Технички организатор културних активности
 4. Музички сарадник
 5. Организатор материјално - финансијских и општих послова
 6. Помоћни радник у организацији културних активности
 7. Радник на одржавању чистоће
 8. Радник на одржавању објекта

НАСТАНАК И РАЗВОЈ ДОМА КУЛТУРЕ:

Општина Нови Бечеј је основала Раднички дом " Јован Веселинов Жарко" који је изграђен 1976. године, а од 2004. године спајањем Дома културе " Марија Паји? " Ново Милошево и Радничког дома, добија ново име: Дом културе општине Нови Бечеј.

ДОМ КУЛТУРЕ ОБАВЉА СЛЕДЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ:

 1. Приказивање филмова Уметничко и књижевно стваралаштво
 2. Сценска уметност
 3. Основно образовање посебног типа
 4. Приређивање сајмова
 5. Остале услуге рекламе и пропаганде
 6. Издавање књига Издавање брошура, музичких књига и других публикација
 7. Издавање часописа и сличних периодичних издања
 8. Издавање звучних записа

У оквиру установе ради истурено одељење ниже музичке школе " Слободан Малбашки " Кикинда - одсек клавир и хармоника, Аматерско позориште, фолклорне секције: Удружење ромског фолклора " Романо ило "; Удружење градског фолклора " Бећарац "; Културно уметничко друштво "Банат" као и Балетска секција под руководством Јоване Цавнић из Новог Сада.


ТОКОМ ГОДИНЕ ДОМ КУЛТУРЕ ОРГАНИЗУЈЕ:

 1. Концерте озбиљне музике
 2. Концерте забавне музике
 3. Концерте на отвореном
 4. Позоришне представе
 5. Представе за децу
 6. Филмске пројекције
 7. Изложбе Културно - образовне програме

Установа се финансира делом из дотација од месног самодоприноса, дотација из буџета СО Нови Бечеј, сопствених прихода(улазниве, закупи) и из донација.

                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…