ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ИЗМЕНА И ДОПУНА Насеља Нови Бечеј

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ - ИЗМЕНА И ДОПУНА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО     
ГРАНИЦЕ     
НАМЕНА     
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ    
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ     
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА    
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА    
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА    
ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА    
ПЛАН ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА    
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ    
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 8    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 9    

 

 

 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…