ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ Општине Нови Бечеј

Земљиште се даје у закуп или на продају према одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и то путем поступка јавног надметања или прикупљањем понуда јавним огласом.

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ИСТОК - НОВИ БЕЧЕЈ
* Површина 33ха
* Од укупно 23 парцеле, слободно још 20
* Належе на железничку пругу Панчево - Зрењанин - Кикинда – граница Румуније (у плану изградња индустријског колосека ради прикључивања индустријске зоне)
* Близина пута Нови Бечеј-Башаид
* Налази се у близини једног од канала система Дунав-Тиса- Дунав који је повезан са реком Тисом
* Инфраструктурно је опремљена по ободимаИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЈУГ - НОВО МИЛОШЕВО

* Површина 51ха
* Належе на пут Нови Бечеј - Кикинда којим је директно повезана са границом Румуније
* У непосредној близини железничка пруга Панчево – Зрењанин – Кикинда- граница Румуније (постоји могућност повезивања индустријским колосеком са самом зоном)
* Инфраструктурно опремљена главним колекторима за воду и канализацију
* Укупно постоји 28 парцела
* У близини се налази фабрика "Италтекс интимо" (производња рубља и чарапа).                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…