СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. и 112. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 30.05.2022. године (ПОНЕДЕЉАК)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење Решења о разрешењу и избору члана Општинског већа општине Нови Бечеј, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 2. Доношење Одлуке о Измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Оливера Јањић, начелник Одељења за финансије и привреду);
 3. Доношење Одлуке о усвајању Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године, (известилац: Ивана Добожанов, начелник Одељења јавних служби општине Нови Бечеј);
 4. Доношење Измена Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2022. годину,(известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј);
 5. Доношење Програма мониторинга животне средине на територији општине Нови Бечеј за период 2022., 2023. и 2024. годину, (известилац: Емил Стеванов, млађи саветник на пословима заштите животне среднине  Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј);
 6. Доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Нови Бечеј, (известилац: Дуња Миланков, службеник послова одбране и ванредних ситуација општине Нови Бечеј);
 7. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе општине Нови Бечеј, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 8. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2021. годину,(известилац: Владимир Радишић, директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј);
 9. Доношење Решења о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Владимир Радишић, директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј);
 10. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2021. годину, (известилац: Далибор Вучетић, директор ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј);
 11. Доношење Решења о констатовању престанка функције директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, предсдник Одбора за избор и именовања);
 12. Доношење Решења о именовању директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, предсдник Одбора за избор и именовања);
 13. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Дома културе општине Нови Бечеј,(известилац: Миленко Гарчев, предсдник Одбора за избор и именовања);
 14. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, предсдник Одбора за избор и именовања);
 15. Доношење Решења о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора Средње школе Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 16. Доношење Решења о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 17. Доношење Решења о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 18. Доношење Решења о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 19. Доношење Решења о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 20. Доношење Решења о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 21. Доношење Решења о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);

   

 

Број: II 02-06-1-29/2022                                                                                                          Председник

    Дана: 23.05.2022. године                                                                                                     Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                        Милован Баштованов

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…