СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. и 112. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

28. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 29.11.2023. године (СРЕДА)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Нови Бечеј, (известилац: Ивана Лазаревић, начелник Одељења за локалну пореску администрацију);
  2. Доношење Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј, (известилац: Ивана Лазаревић, начелник Одељења за локалну пореску администрацију);
  3. Доношење Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Нови Бечеј, (известилац: Дуња Миланков, техничко лице Штаба за ванредне ситуације Општине Нови Бечеј);
  4. Доношење Одлуке о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Нови Бечеј, који су држављани Републике Србије,(известилац: Ивана Добожанов Ћурчић, начелница Одељења за јавне службе општине Нови Бечеј);
  5. Доношење Решења o давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј за 2022. годину,(известилац: Далибор Вучетић, директор Јавног предузећа „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј);
  6. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј, (известилац: Светлана Блажин, председница Одбора за избор и именовања);
  7. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Бочар,(известилац: Светлана Блажин, председница Одбора за избор и именовања);
  8. Одборничка питања;

   

 

     Број: I 02-06-41/2023                                                                                                             Председник

    Дана: 22.11.2023. године                                                                                                   Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                       Миленко Гарчев

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…