СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 16.06.2021. године (СРЕДА)

 

Седница ће се одржати у Позоришној сали, у згради Дома културе општине Нови Бечеј, са почетком у 9.00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључење Споразума о преузимању дуга између Општине Нови Бечеј и Дома здравља Нови Бечеј, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј);
 1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о фискалним мерама општине Нови Бечеј ради ублажавања економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 за 2021. годину, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј);
 1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке организације општине Нови Бечеј, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 1. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2020. годину, (известилац: Владимир Радишић, директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј);
 1. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2020. годину, (известилац: Далибор Вучетић, в.д. директор ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј);
 1. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Народне библиотеке Нови Бечеј за 2020. годину (известилац: Владимир Давидовић, директор Народне библиотеке Нови Бечеј);
 1. Доношење Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуба за дневни боравак и помоћ у кући за 2020. годину, (известилац: Љиљана Богнић, директор Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј);
 1. Доношење Решења о констатовању престанка мандата в.д. директора ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 1. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању начелника Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 1. Доношење Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Нови Бечеј, (известилац: Миленко Гарчев, председник Одбора за избор и именовања);
 1. Одборничка питања.

   

    Број: II 02-06-2-45/2021                                                                                                                Председник

    Дана: 09.06.2021. године                                                                                                        Скупштине општине  

       Н о в и  Б е ч е ј                                                                                                                  Милован Баштованов

 

 






        



Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…