СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 42. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) и члана 106. и 112. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019)

 

С А З И В А М

21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ЗА 22.11.2022. године (УТОРАК)

 

 

Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 9,00 часова.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, (известилац: Оливера Јањић, начелник Одељења за привреду и финансије);
 2. Усвајање Извештаја о приходима и расходима Буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01.-30.09.2022. године, (известилац: Оливера Јањић, начелник Одељења за привреду и финансије);
 3. Доношење Одлуке о утврђивању просечних  цена  квадратног  метра  одговарајућих  непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Нови Бечеј, (известилац: Ивана Лазаревић, начелник Одељења за локалну пореску администрацију);
 4. Доношење Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј, (известилац: Ивана Лазаревић, начелник Одељења за локалну пореску администрацију);
 5. Доношење Одлуке о допуни Одлуке о привременом одређивању надлежног органа за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј; (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј);
 6. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј, (известилац: Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј);
 7. Доношење Одлуке о давању на коришћење без накнаде покретне ствари у јавној својини Општине Нови Бечеј Јавном предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе Нови Бечеј);
 8. Доношење Одлуке изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији општине Нови Бечеј, (известилац: Жива Неатница, начелник Одељења инспекцијских служби општине Нови Бечеј);
 9. Доношење Решења о  давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј, (известилац: Ивица Влаховић, в.д. директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 10. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији Програма васпитно-образовног рада  Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2021/2022. годину, (известилац: Ивица Влаховић, в.д. директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 11. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи план васпитно-образовног рада Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2022/2023. годину, (известилац: Ивица Влаховић, в.д. директор ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј);
 12. Доношење Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Нови Бечеј, (Известилац: Драган Раушки, председник Комисије за отуђење непокретности из јавне својине општине Нови Бечеј);
 13. Одборничка питања;

 

   

 

Број: II 02-06-1-86/2022                                                                                                          Председник

    Дана: 14.11.2022. године                                                                                                     Скупштине општине   

         Нови  Бечеј                                                                                                                        Милован Баштованов

 

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…