ODBORNICI Skupštine opštine Novi Bečej

Skupština opštine Novi Bečej broji trideset jednog (31) odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Odbornici iz svojih redova tajnim glasanjem biraju predsednika Skupštine, čiji mandat traje kao i mandat odbornika Skupštine opštine (4.godine).

 

ODBORBICI SKUPŠTINE OPŠTINE:

1. Matija Kovač
2. Milovan Baštovanov
3. Ljiljana Štrbac
4. Marija Vereb
5. Milenko Garčev
6. Marija Šugić
7. Jelena Nedin
8. Borislav Santrač
9. Jovan Stančić
10. Bojan Grujić
11. Željko Ostojić
12. Simona Rockov
13. Marija Stančić
14. Borislava Tapavički
15. Miroslav Macura
16. Isidora Martinov
17. Nikolina Vujackov
18. Anastasia Dakić
19. Damir Ovčina
20. Miloš Mučalov
21. Grozda Otašević
22. Dragan Balaban
23. Milan Kvaščev
24. Pataki Atila
25. Laslo Ilia
26. Radoslav Šećerov
27. Olivera Latinović
28. Miloš Zvekić
29. Smiljana Stančić
30. Oliver Tikvenjac
31. Ivan Jakšić - Jakša

NADLEŽNOSTI ODBORNIKA:

  • Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine i njenih komisija;
  • predlaže Skupštini raspravu o određenim pitanjima;
  • podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amandmane na predloge propisa;
  • postavlja pitanja vezana za rad organa opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine.


Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da od organa i službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za sednice Skupštine opštine.                                            

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…