JAVNE NABAVKE 2020 Opštine Novi Bečej

 

RB NAZIV JAVNE NABAVKE DOKUMENTACIJA ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
 31.

 IV 04-404-2/24-2020

JNMV - NABAVКA PIĆA, NAPITAКA I RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA POTREBE OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenju ugovora
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

08/07/2020

do 12h 

 30. IV 04-404-2/24-2020

JNMV – NABAVКA USLUGE FIZIČКOG OBEZBEĐENJA OBJEКATA КULTURE, MANIFESTACIJA КOJE ĆE SE ODRŽATI U NOVOM BEČEJU I LICITACIJE DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA U OPŠTINI NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

08/07/2020

do 11h 

 29. IV 04-404-17/2020

JN – NABAVКA USLUGE ORGANIZACIJE ''VELIКOGOSPOJINSКIH DANA 2020''

    Obaveštenje o obustavi postupka
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

30/07/2020

do 11h 

  28. IV 04-404-1/12-2020

JNMV –NABAVКA GRAĐEVINSКOG MATERIJALA ZA POTREBA IZVOĐENJA JAVNIH RADOVA 

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

07/07/2020

do 11h 

27.

IV 04-404-2/23-2020

JNMV – NABAVKA USLUGE GERONTO DOMAĆICE

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

06/07/2020

do 11h 

26.

JN br. IV 04-404-1/11-2020

JAVNA NABAVKA – NABAVKA OPREME ZA ODELjENjE GINEKOLOGIJE U DOMU ZDRAVLjA NOVI BEČEJ.

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

01/07/2020

do 11h

25.

JN br. IV 04-404-2/22-2020

JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE UKLANjANjE LEŠEVA ŽIVOTINjA SA TERITORIJE OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

26/06/2020

do 11h

24.

JN br. IV 04-404-1/10-2020

JAVNA NABAVKA – NABAVKA PIĆA, NAPITAKA I RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA POTREBE OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Obaveštenje o obustavi postupka
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

25/06/2020

do 11h

23.

JN br. IV 04-404-1/9-2020

JAVNA NABAVKA – NABAVKA OPREME ZA ODELjENjE GINEKOLOGIJE U DOMU ZDRAVLjA NOVI BEČEJ - PO PARTIJAMA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Obaveštenje o obustavi postupka - partija 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

10/06/2020

do 11h

22.

JN br. IV 04-404-2/14-2020

JAVNA NABAVKA – USLUGE KOMBAJNIRANjA STRNIH ŽITA, ULjANE REPICE, SUNCOKRETA I KUKURUZA SA PREVOZOM NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

03/06/2020

do 11h

21.

JN br. IV 04-404-16/2020

JAVNA NABAVKA –

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE OMLADINSKOG DOMA U NOVOM MILOŠEVU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
    Izmenjena konkursna dokumentacija
    Pitanje i odgovor 5
    Pitanje i odgovor 4
    Pojašnjenje konkursne dokumentacije
    Konkursna dokumentacija - nova
    Pitanje i odgovor 3
    Pitanje i odgovor 2
    Pitanje i odgovor 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

18/06/2020

do 11h

20.

IV 04-404-3/8-2020

JAVNA NABAVKA– NABAVKA RADOVA: IZGRADNjA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

15/06/2020

do 11h

19.

JN br. IV 04-404-1/8-2020

JAVNA NABAVKA –

NABAVKA OPREME ZA ODELjENjE GINEKOLOGIJE U DOMU ZDRAVLjA NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o obustavi postupka
    Odluka o obustavi postupka
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

26/05/2020

do 11h

18.

JN br. IV 04-404-3/7-2020

JAVNA NABAVKA –

NABAVKA RADOVA: IZGRADNjA OTRESIŠTA U OPŠTINI NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Odgovor i pitanje
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

21/05/2020

do 11h

17.

JN br. IV 04-404-2/12-2020

JAVNA NABAVKA –

USLUGE GEOMETRA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

12/05/2020

do 11h

16.

JN br. IV 04-404-2/13-2020

JAVNA NABAVKA –

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA: IZGRADNjA FISKULTURNE SALE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM U BOČARU

   Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
    Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
    Odluka o obustavi postupka
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

08/05/2020

do 11h

15.

JN br. IV 04-404-2/5-2020

JAVNA NABAVKA –

NABAVKA USLUGE SUZBIJANjA KRPELjA I DERATIZACIJA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
  
 Poziv za podnošenje ponuda

30/04/2020

do 11h

14.

JN br. IV 04-404-2/11-2020

JAVNA NABAVKA –

NABAVKA USLUGA LIČNOG PRATIOCA DETETA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
  
 Poziv za podnošenje ponuda

22/04/2020

do 11h

13.

JN br. IV 04-404-2/9-2020

JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE ORGANIZACIJE MOTO-TRKA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Obaveštenje o stavljanju prethodnog obaveštenja van snage
    Odgovor na pitanje br 1
    Obaveštenje o produženju roka
    Konkursna dokumentacija
    Obaveštenje o prekidu postupka
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

25/03/2020

do 11h

12.

JN br. IV 04-404-3/6-2020

JAVNA NABAVKA – NABAVKA RADOVA: REALIZACIJA PROJEKTA: NATKRIVENI PROSTORI ZA ČEKANjE AUTOBUSA NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

13/03/2020

do 11h

11.

JN br. IV 04-404-3/4-2020

IZRADA I MONTAŽA DRVENIH KUĆICA I TEZGI

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

12/03/2020

do 12h

10.

JN br. IV 04-404-2/7-2020

JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE PROJEKTOVANjE BALON SALE, SPORTSKIH I TURISTIČKIH SADRŽAJA NA STADIONU U NOVOM BEČEJU

    Obaveštenje o obustavi postupka
    Odluka o obustavi postupka
    Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

11/03/2020

do 13h

9.

JN br. IV 04-404-13/2020

IZGRADNJA FISКULTURNE SALE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM U BOČARU

     Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Obaveštenje o pokretanju pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
   Obaveštenje o obustavi postupka
   Odluka o obustavi postupka
    Konkursna dokumentacija - izmenjena
    Obaveštenje o produženju roka
    Odgovor na pitanje
    Obaveštenje o stavljanju prethodnog obaveštenja van snage
    Obaveštenje o prekidu postupka
    Prilog 2
    Prilog 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
  
 

02/04 /2020 

do 10h

8.

JNMV br. IV 04-404-3/3-2020

REALIZACIJA PROJEКTA: SEMAFORIZACIJA PEŠAČКOG PRELAZA U NOVOM MILOŠEVU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

10/03 /2020 

do 12h

7.

JNMV br. IV 04-404-3/2-2020

REALIZACIJA PROJEКTA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA POSTAVLJANJE BRZINSКOG DISPLEJA U NOVOM MILOŠEVU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

10/03 /2020 

do 11h

 

6.

JNMV br. IV 04-404-2/6-2020

USLUGE ŠTAMPANJA MATERIJALA I IZRADA NOVOGODIŠNJEG ŠTAMPANOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija - ispravljena
    Pojašnjenje konkursne dokumentacije
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

10/03 /2020 

do 13h

 

5.

JN br. IV 04-404-9/2020

IZGRADNjA MUZEJSKOG OBJEKTA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Odgovor na pitanje br. 3
    Nova konkursna dokumentacija
    Izmena konkursne dokumentacije
    Odgovor na pitanje
    Prilog 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

12/03 /2020

do 11h

4.

JN br. IV 04-404-8/2020

JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU I OBJEKTE OPŠTINE NOVI BEČEJ

   Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   Odluka o dodeli ugovora
   Konkursna dokumentacija
   Ispravka tehničke greške
   Konkursna dokumentacija
   Poziv za podnošenje ponuda

11/03 /2020

do 11h

3.

JN br. IV 04-404-2/2-2020

NABAVKA USLUGE REPREZENTACIJE ZA POTREBE OPŠTINE NOVI BEČEJ, PO PARTIJAMA

   Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   Odluka o dodeli ugovora
   Konkursna dokumentacija
   Poziv za podnošenje ponuda

19/02 /2020

do 11h

2.

JN br. IV 04-404-3/1-2020

ODRŽAVANjE HORIZONTALNE I VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

   Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   Odluka o dodeli ugovora
   Odgovori na pitanja
   Konkursna dokumentacija – ispravljena 1
   Pojašnjenje 1 konkursne dokumentacije
   Konkursna dokumentacija - ispravljena
   Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje prijava
   Prilog 1
   Konkursna dokumentacija
   Poziv za podnošenje ponuda

13/02 /2020

do 12h

1.

JN br. IV 04-404-2/1-2020

JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE ORGANIZACIJE NASTUPA OPŠTINE NOVI BEČEJ NA MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA

   Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Odluka o dodeli ugovora
   Konkursna dokumentacija
   Poziv za podnošenje ponuda

13/02 /2020

do 11h

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…