СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2022 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Tуристичке организације општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Месне заједнице Кумане и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

   

Датум објаве: 29/12/2022; Величина документа: 262 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј (Локалитети за заштитни зелени коридор и проширење геронтолошког центра)

  ОДЛУКА о одређивању критеријума за доделу субвенција ради привлачења директних улагања у општину Нови Бечеј

  КАДРОВСКИ ПЛАН Општинске управе општине Нови Бечеј за 2023. годину

  ОДЛУКА о именовању заменика председника Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у сталном саставу

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Прве измене Програма пословања JП “Урбанизам и путеви″ Нови Бечеј за 2022. Годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник ЈП „Комуналац“ за 2023. годину

  ПЛАН рада и финансијског плана Скупштине општине Нови Бечеј зa 2023. годину

  ПЛАН рада и финансијског плана Председника општине Нови Бечеј зa 2023. годину

  ПЛАН рада и финансијског плана Општинског већа општине Нови Бечеј зa 2023. годину

  ПРОГРАМ рада и финансијског плана Општинске управе општине Нови Бечеј зa 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада и финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада и финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада и финансијски план Месне заједнице Кумане за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада и Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада и финансијски план Дома културе општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада и финансијски план Народне библиотеке Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План активности и План прихода и расхода Црвеног крста општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план Клуба за дневни боравак са сервисним услугама за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Удружења за неговање традиције општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења на вршење других јавних функција

  ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења за обављање другог посла

Датум објаве: 28/12/2022; Величина документа: 1189 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о буџету Општине Нови Бечеј за 2023. годину

Датум објаве: 28/12/2022; Величина документа: 8263 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о усвајању Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

  ПЛАН управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о одређивању лица задуженог за родну равноправност

  ОДЛУКА о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације

  РЕШЕЊЕ о давању овлашћења Валентини Влашкалин за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Дани Лазе Телечког” за 2022. Годину

   

Датум објаве: 27/12/2022; Величина документа: 864 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о утврђивању обима и мера додатне подршке ученицима и студентима са територије општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2022/2023. годину

  РЕШЕЊЕ о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе

  РЕШЕЊЕ Решење о давању сагласности на Извештај Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ о обављању уступљених послова зоохигијене за период од 01.01.-30.06.2022. године

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „XVIII фестивал народног стваралаштва - Ricsaj“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила XVIII сусрета народног стваралаштва „Ricsaj“

  ЗАКЉУЧАК о одобравању средства за суфинансирање реализације програма Унапређење инфраструктурних услова за реализацију активности у СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј

   

Датум објаве: 14/12/2022; Величина документа: 314 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник и програм манифестације „23. Дани Теодора Павловића 2022 године“

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестација општине Нови Бечеј

  САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у оптшини Нови Бечеј

   

Датум објаве: 06/12/2022; Величина документа: 1930 КБ
 • САДРЖАЈ

  ЗАКЉУЧАК о утврђивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј у првом кругу јавног надметања

   

Датум објаве: 30/11/2022; Величина документа: 861 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј

  ОДЛУКА о допуни Одлуке о привременом одређивању надлежног органа за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о отуђењу непокретности из јавне својине општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о давању на коришћење без накнаде покретне ствари у јавној својини Општине Нови Бечеј Јавном предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј

  ОДЛУКА изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији Програма васпитно-образовног рада Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2021/2022. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план васпитно-образовног рада Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2022/2023. годину

  РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

   

Датум објаве: 22/11/2022; Величина документа: 480 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

  ИЗВЕШТАЈ о приходима и расходима Буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01.-30.09.2022. године

   

Датум објаве: 22/11/2022; Величина документа: 5903 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2022“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Дани села Новог Милошева – фестивал штрудле 2022“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Дани села Кумана 2022“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Дани села Бочар 2022“

   

Датум објаве: 14/11/2022; Величина документа: 266 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о техничком регулисању саобраћаја у општини Нови Бечеј за период од 01.11.2022. до 01.04.2023. године

  ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 1.ХI 2022 ГОДИНЕ ДО 1.IV 2023 ГОДИНЕ СА ПЛАНОМ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2022 И 2023 ГОДИНУ

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2021“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације Дани села Новог Милошева - „Сеоска слава – Свети Илија 2021“

  ЗАКЉУЧАК о учешћу у организацији посете и концерту хора и симфонијског оркестра „Микис Теодоракис“ са Крфа у Српском Народном позоришту у Новом Саду

   

Датум објаве: 04/11/2022; Величина документа: 7332 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о усвајању Плана интегритета

  ПЛАН интегритета

  ОДЛУКА о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

  ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општина Нови Бечеј за 2022. Годину

  ЈАВНИ позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општина Нови Бечеј за 2022. Годину

  РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве III 02-400-44/2022-5

  РЕШЕЊЕ о давању овлашћења Валентини Влашкалин

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама правилника о систематизацији радних места предшколске установе ''Пава Сударски'' Нови Бечеј

   

Датум објаве: 28/10/2022; Величина документа: 10080 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј за 2022. годину

  ОДЛУКА о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на цене комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о утврђивању цене оброка који се припремају у Дому за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клубу за дневни боравак и помоћ у кући

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве III 02-400-44/2022-4

   

Датум објаве: 29/09/2022; Величина документа: 155 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културног програма Дома културе општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2023. Годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културног програма Народне библиотеке Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2023. Годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању текућих расхода и издатака Туристичке организације општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2023. Годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културних програма, делова програма, текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила и Финансијски план позоришне манифестације „Дани Лазе Телечког“

  ЗАКЉУЧАК о давању сагласности Одељењу за финансије и привреду о закључењу уговора о реализацији капиталног пројекта „Изградња затвореног базена у Новом Бечеју“

  ЗАКЉУЧАК о одобравању средстава за помоћ породици повратника у Лику

  ЗАКЉУЧАК о утврђивању закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији општине Нови Бечеј

   

Датум објаве: 16/09/2022; Величина документа: 669 КБ
 • САДРЖАЈ

  ЈАВНИ конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „23. Дани Теодора Павловића 2022“

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Дани Лазе Телечког“

  РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве III 02-400-44/2022-3 ( за реализацију пројекта „Санација дивље депоније у насељеном месту Кумане“)

   

Датум објаве: 08/09/2022; Величина документа: 510 КБ
 • САДРЖАЈ

  ПРАВИЛНИК о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј

   

Датум објаве: 08/09/2022; Величина документа: 31597 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада 27. Сазива међународне ликовне колоније Тиске академије акварела

  РЕШЕЊЕ о допуни Решења о именовању чланова Организационог одбора манифестација општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

   

Датум објаве: 15/08/2022; Величина документа: 120 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о јавном задуживању општине Нови Бечеј за изградњу објекта од капиталног значаја – затвореног базена – СПА центра у Новом Бечеју

   ОДЛУКА о капиталном пројекту општине Нови Бечеј за 2022. – 2026. годину

   ОДЛУКА о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј

   ОДЛУКА о допуни Одлуке о коришћењу делова обале и водног простора на територији општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о покретању поступка отуђења непокретности – објекта у Куману (кат.пар.број 2543 к.о. Кумане) из јавне својине општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања

   ОДЛУКА о усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења на вршење функције, односно обављање послова инструктора у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Датум објаве: 18/07/2022; Величина документа: 528КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

Датум објаве: 18/07/2022; Величина документа: 3827КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда

   ЈАВНИ позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда

   ОДЛУКА о усвајању Плана заштите и спасавања општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о усвајању Процене ризика од катастрофа за територију општине Нови Бечеј

   ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији и систематизацији радниух места у Општинској управи Нови Бечеј

Датум објаве: 14/07/2022; Величина документа: 623КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о изменaма и допунама Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса

   ОДЛУКА о разрешењу заменика председника Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у сталном саставу

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Скупштине општине Нови Бечеј за период 01.01.-31.12.2021. године

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Општинске управе општине Нови Бечеј за период од 01.01.-31.12.2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду председника Општине Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Општинског већа општине Нови Бечеј за период 01.01.-31.12.2021. године

   РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Јавне установе „Спортско ректреативни центар Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј

Датум објаве: 30/06/2022; Величина документа: 341КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о завршном рачуну Буџета општине Нови Бечеј за 2021. годину

Датум објаве: 30/06/2022; Величина документа: 2301КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

  РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве III 02-400-44/2022-2

  РЕШЕЊЕ о допуни Решења о oбразовању Комисије за реализацију мера енергетске санације

   ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава за потребе превоза ученика осмих разреда у периоду полагања завршних испита

Датум објаве: 24/06/2022; Величина документа: 330КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину

  ОДЛУКА о скидању усева са државног пољопривредног земљишта за агроекономску 2021/2022. годину

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Тиса река љубави - кад Тиса цвета 2022”

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације „Тиса река љубави - кад Тиса цвета 2022”

Датум објаве: 07/06/2022; Величина документа: 925 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о усвајању Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године

   ПРОГРАМ мониторинга животне средине на територији општине Нови Бечеј за период 2022., 2023. и 2024. годину

   ОДЛУКЕ о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Нови Бечеј

   ИЗМЕНА Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору члана Општинског већа општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка функције директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора Средње школе Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ Решење о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

   РЕШЕЊЕ о именовању стручне службе за техничку контролу објеката ради добијања употребне дозволе фискултурне сале у Бочару

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

Датум објаве: 30/05/2022; Величина документа: 589 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

Датум објаве: 30/05/2022; Величина документа: 2544 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о измени Одлуке о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Нови Бечеј

  ЈАВНИ КОНКУРС за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о расписивању јавног конкурса за избор директора  Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар

   ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора  Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар

Датум објаве: 27/05/2022; Величина документа: 142 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

  Решење о давању сагласности на Програм манифестације 30. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“

   ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј за потребе репарације кардиолошке сонде

  ЗАКЉУЧАК о поверавању послова одржавања приобаља на Тиси Месној заједници Нови Бечеј

Датум објаве: 23/05/2022; Величина документа: 126 КБ
 • САДРЖАЈ

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину

  ОДЛУКА о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Нови Бечеј

  ЈАВНИ КОНКУРС за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Нови Бечеј

Датум објаве: 13/05/2022; Величина документа: 880КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступању изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј

  ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе

  ИЗМЕНА и допуна Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама за треиторију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године

  РЕШЕЊЕ о усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештаја Месне заједнице Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештаја Месне заједнице Ново Милошево за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Кумане за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Бочар за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Дома културе општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду службе отворених облика социјалне заштите Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуба за дневни боравак и помоћ у кући за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник свих услуга Тиристичке организације општине Нови Бечеј за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о констатовању престанка функције директора Дома културе општине Нови Бечеј

Датум објаве: 10/05/2022; Величина документа: 540 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2022“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Новог Милошева – фестивал штрудле 2022“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Кумана 2022“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Бочара 2022“

  РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 18/04/2022; Величина документа: 289 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о организацији и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину

  ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ПРАВИЛНИК о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22

   ПРАВИЛНИК о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну потрошњу топле воде, по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације „Дани Теодора Павловића“ за 2021. годину

   ЗАКЉУЧАК о давању сагласности Одељењу за финансије и привреду о закључењу уговора о реализацији капиталног пројекта „Изградња затвореног базена у Новом Бечеју“

Датум објаве: 13/04/2022; Величина документа: 645 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о усвајњу Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за период од 2022.-2027. године

  РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве број: III 02-400-44/2022-1

Датум објаве: 08/04/2022; Величина документа: 573 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о именовању руководиоца Програма мера енергетске санације стамбених зргада, породичних кућа

  РЕШЕЊЕ о oбразовању Комисије за реализацију мера енергетске санације

Датум објаве: 29/03/2022; Величина документа: 120 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестација општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације и Уметничког савета „Тиска академија акварела“

Датум објаве: 23/03/2022; Величина документа: 285 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о организацији и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године

  ОДЛУКА о организацији и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године

  ОДЛУКЕ о организацији и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Месне заједнице Бочар

Датум објаве: 15/03/2022; Величина документа: 129 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПОСЛОВНИК Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј

Датум објаве: 17/02/2022; Величина документа: 303 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Нови Бечеј

   САГЛАСНОСТ на расписивање јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

   ОГЛАС о давању у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

Датум објаве: 14/02/2022; Величина документа: 14.579 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Општине Нови Бечеј у сталном саставу

  РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј 

  РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата в.д. директора Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊА о констатовању престанка мандата в.д. директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРОГРАМ радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева за 2022. годину

   ОДЛУКА о именовању Радне групе за израду Плана интегритета

   ОДЛУКА о именовању координатора активности везаних за израду Плана интегритета

   РЕШЕЊЕ о измени Решења о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2021/2022. годину

   РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду Комисије за школски спорт за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј

Датум објаве: 31/01/2022; Величина документа: 193 КБ

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…