НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЛИЧИНА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈН бр. IV 04-404-17/2018 - 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ 2018“

      Конкурсна документација

      Позив за подношење понуда

 

16/07/2018

до 11h

 

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/5-2018 - 

ТЕХНИЧКО-БИОЛОШКА РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕПРЕСИЈЕ У КУМАНУ

       Конкурсна документација

       Позив за подношење понуда

 

22/06/2018

до 11h

 

ЈН бр. IV 04-404-16/2018 - 

НАБАВКА УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ И ПАТРОЛНЕ СЛУЖБЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

      Конкурсна документација

      Позив за подношење понуда

      Одлука о додели уговора

 
 

12/06/2018

до 11h

 

ЈНМВ бр. IV 04-404-1/6-2018 - 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

      Конкурсна документација

      Позив за подношење понуда

      Одлука о додели уговора

 
 

12/06/2018

до 11h

 

ЈНМВ радови бр. IV 04-404-3/4-2018 - 

ИЗГРАДЊА ЕКО ЧЕСМЕ У КУМАНУ

      Конкурсна документација

       Позив за подношење понуда

       Одлука о обустави поступка набавке

       Обавештење о обустави поступка 

 

11/06/2018

до 11h

ЈНМВ  бр. IV 04-404-2/20-2018 - 

УСЛУГЕ КОМБАЈНИРАЊА СТРНИХ ЖИТА, УЉАНЕ РЕПИЦЕ, СУНЦОКРЕТА И КУКУРУЗА СА ПРЕВОЗОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

       Конкурсна документација

       Позив за подношење понуда

 
 

11/06/2018

до 10h

 

ЈНМВ бр. IV 04-404-8/2018 - 

ИЗГРАДЊА I ФАЗЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

     Конкурсна документација

      Позив за подношење понуда

      Одговор на питање

      Одговор на питање I

      Одговор на питање II

 
 

25/06/2018

до 10h

 

ЈН радова бр. IV 04-404-8/2018 - 

ИЗГРАДЊА I ФАЗЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

      Конкурсна документација

      Позив за подношење понуда

      Одлука о додели уговора

      Обавештење о закљученом уговору

 
   

01/06/2018

до 11h

ЈН  бр. IV 04-404-14/2018 - 

„ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ"

     Конкурсна документација

     Позив за подношење понуде

     Одговор на питање

     Одговор на питање I

     Обавештење о подужењу рока

     Измена конкурсне документације

 
   

18/06/2018

до 11h

 

 

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЛИЧИНА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈНМВ бр. IV 04-404-3/3-2018 - 

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, ПРЕМА ПРЕДМЕРУ РАДОВА И ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА НАБАВКЕ

 

             Конкурсна документација

             Позив за подношење понуда

             Одлука о додели уговора

             Обавештење о закљученом уговору

   

01/06/2018

до 11h

 

ЈНМВ бр. IV 04-404-2/19/2018 -

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СА ТЕХНИЧКОМ ПОДРШКОМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 230 ГОДИНА ОД ДОБИЈАЊА СТАТУСА „ВАРОШИ“ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ДАН 15.06.2018. ГОДИНЕ

 

             Конкурсна документација

             Позив за подношење понуда

             Одлука о додели уговора

             Обавештење о закљученом уговору

   

28/05/2018

до 11h

 

ЈНМВ бр.  IV 04-404-1/5-2018  - 

НАБАВКА ПИЋА, НАПИТАКА И РАЗНИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одлука о додели уговора

              Обавештење о закљученом уговору

   

04/05/2018

до 11h

 

ЈНМВ бр.  IV 04-404-2/15-2018  - 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ШТАМПАЊА МАТЕРИЈАЛА И ИЗРАДА НОВОГОДИШЊЕГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одговор на питање

              Одговор на питање I

              Одлука о додели уговора

              Обавештење о закљученом уговору

   

30/04/2018

до 11h

 

ЈНМВ бр.  IV 04-404-2/8-2018  - 

НАБАВКА УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА И АМБРОЗИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одговор на питање

              Одлука о додели уговора

              Обавештење о закљученом уговору

   

18/04/2018

до 11h

 

ЈНМВ бр.  IV 04-404-2/13-2018  - 

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА АМБРОЗИЈЕ ИЗ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одлука о додели уговора

              Обавештење о закљученом уговору

   

18/04/2018

до 11h

 

ЈНМВ бр.  IV 04-404-2/6-2018  - 

ЈАВНА НАБАВКA УСЛУГЕ УКЛАЊАЊА И ПРЕДАЈЕ ОПАСНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ОВЛАШЋЕНОМ ОПЕРАТЕРУ

  


              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одговор на питање

              Обавештење о закљученом уговору

   

13/04/2018

до 11h

ЈН бр.  IV 04-404-11/2018  - 

НАБАВКА УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ И ПАТРОЛНЕ СЛУЖБЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одговор на питање

              Одговор на питање I

              Одговор на питање II

              Одлука о додели уговора

              Обавештење о поднетом захтеву за                      заштиту права

              Одлука о обустави поступка

              Обавештење о обустави поступка

 

13/04/2018

до 11h

ЈНМВ бр.  IV 04-404-1/3-2018  - 

НАБАВКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВА ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одговор на питање

              Одговор на питање I

              Одлука о додели уговора

              Обавештење о закљученом уговору

 

29/03/2018

до 11h

ЈНМВ бр.  IV 04-404-1/4-2018  - 

НАБАВКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГНАНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одлука о додели уговора

              Обавештење о закљученом уговору

 

30/03/2018

до 11h

ЈНМВ бр.  IV 04-404-2/9-2018  - 

НАБАВКА УСЛУГЕ УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Одлука о додели уговора

              Обавештење о закљученом уговору

 

27/03/2018

до 11h

ЈНМВ бр.  IV 04-404-2/6-2018  - 

НАБАВКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ УКЛАЊАЊА И ПРЕДАЈЕ ОПАСНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ОВЛАШЋЕНОМ ОПЕРАТЕРУ

              Конкурсна документација

              Позив за подношење понуде

              Питања и одговори

              Питања и одговори I

              Одлука о обустави поступка

              Обавештење о обустави поступка

 

23/03/2018

до 11h

ЈНМВ бр.  IV 04-404-2/7-2018  - 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ИЗРАДЕ ПРИСТАНИШТА У НОВОМ БЕЧЕЈУ

             Конкурсна документација

             Позив за подношење понуде

             Питања и одговори

             Одлука о додели уговора

             Обавештење о закљученом уговору

 

20/03/2018

до 11h

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…