Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Рок за достављање пријава је 20.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ШТАМПАНЕ МЕДИЈЕ И СЕРВИСЕ НОВИНСКИХ АГЕНЦИЈА У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ТЕЛЕВИЗИЈЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА РАДИО У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА OРГАНИЗОВАЊА И УЧЕШЋА НА СТРУЧНИМ, НАУЧНИМ И ПРИГОДНИМ СКУПОВИМА, КАО И УНАПРЕЂИВАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ И ЕТИЧКИХ СТАНДАРДА У ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ ИМАЈУ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП КОСОВО И МЕТОХИЈА У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ИНТЕРНЕТ МЕДИЈЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
KОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.


Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ ПРИПАДНИЦИМА СРПСКОГ НАРОДА У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 10.01.2020. године.