Канцеларија за људска и мањинска права
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА: ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ОДНОСНО ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Рок за достављање пријава је 31. 08. 2020. године.


Министарство омладине и спорта
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА: ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ПОТРЕБАМА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Рок за достављање пријава је 31. 08. 2020. године.


Канцеларија за људска и мањинска права
ЈАВНИ КОНКУРС „УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2020. ГОДИНУˮ
Рок за достављање пријава је 12.06.2020. године.


Завод за равноправност полова
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА
Рок за достављање пријава је 04.06.2020. године.


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 03.06.2020. године.


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање предлога пројекта је до 27.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Рок за достављање предлога пројекта је до 06.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ УСТАНОВА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 17.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 17.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА ЗА KУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ
Рок за достављање пријава је 16.03.2020. године.