Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање предлога пројекта је до 27.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Рок за достављање предлога пројекта је до 06.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ УСТАНОВА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 17.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 17.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА ЗА KУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ
Рок за достављање пријава је 16.03.2020. године.