Министарствo културе и информисања
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 05.02.2020. године.


Министарствo културе и информисања
КОНКУРС 2020 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ
Рок за достављање пријава је до 31.03.2020. године.


Министарствo културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ КРОЗ МЕЂУНАРОДНЕ ФОНДОВЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 31.03.2020. године.


Министарствo културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ УМЕТНИКА И ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 31.03.2020. године.


Министарствo привреде
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО
Рок за достављање пријава је током целе године.


Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМСКИ КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 24.01.2020. године.