Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМПУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је до 11.12.2019. године.


Завод за равноправност полова
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА
Рок за достављање пријава је до 21.11.2019. године.


Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ТРЕЋИ ПОЗИВ ТАЛЕНТОВАНИМ МЛАДИМ ИСТРАЖИВАЧИМА - СТУДЕНТИМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У АКРЕДИТОВАНИМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Рок за достављање пријава је до 20.11.2019. године.


Министарство просвете, науке и технолошког развоја
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТA ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНЕ
Рок за достављање пријава је до 27.12.2019. године.


Tраг фондација
ПРОГРАМ АКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Рок за достављање пријава је до 30.11.2019. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2019. ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Рок за достављање пријава до утрошка средстава, а закључно са 20.11.2019. године.


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈАКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 25.11.2019. године.


Министарство привреде
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. године