Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА


Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ИЗ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Рок за достављање пријава је до 21.02.2020. године.


Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА 23. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ У МОСТАРУ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Рок за достављање пријава је до 21.02.2020. године.


Покрајински секретаријат за здрaвство
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 15.12.2020. године.


Министарствo привреде
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је до 27.01.2020. године.


Министарствo културе и информисања
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 05.02.2020. године.


Министарствo културе и информисања
КОНКУРС 2020 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ
Рок за достављање пријава је до 31.03.2020. године.


Министарствo културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ КРОЗ МЕЂУНАРОДНЕ ФОНДОВЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 31.03.2020. године.


Министарствo културе и информисања
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ УМЕТНИКА И ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 31.03.2020. године.


Министарствo привреде
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО
Рок за достављање пријава је током целе године.


Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМСКИ КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 24.01.2020. године.