Министарство привреде
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КРЕДИТЕ ОБЕЗБЕЂЕНЕ ГАРАНЦИЈОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И УЧЕСТВОВАЊЕ У БЕСПЛАТНОЈ ОБУЦИ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА
Рок за достављање пријава је до 31.12.2019. године.


Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 14.11.2019. године.


Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Рок за достављање пријава је до 12.11.2019. године.


Покрајински секретаријат за привреду и туризам
ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 12.11.2019. године.


Покрајински секретријат за спорт и омладину
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АП ВОЈВОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 01.12.2019. године.


Амбасада Јапана у Републици Србији
ПРОГРАМ ДОНАЦИЈА ЗА ОСНОВНЕ ПОТРЕБЕ СТАНОВНИШТВА (POPOS)
Рок за достављање пријава је до 29.02.2020. године.


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за аграрна плаћања
КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је од 17. октобра до 31. децембра 2019. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је до 30.10.2019. године.


Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ „PRODEXPO“ 2020, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
Рок за достављање пријава је до 01.11.2019. године.


Покрaјински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је до 25.10.2019. године.