Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У ЧИЈЕМ РАДУ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИЦИ И ПИСМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 11.03.2020. године.


Министарство државне управе и локалне самоуправе
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 18.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 25.11.2020. године.


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 04.03.2020. године.


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА СТАЛНO ОТВОРЕНИ КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 02.11.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 09.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 09.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 09.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ у 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 09.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ КОД ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 23.03.2020. године.