Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде управа за аграрна плаћања
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: од 01. септембра 2019. године до 01. марта 2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ С ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ
Рок: 22.07.2019. године.


Министарство здравља
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ ГРАНТОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗАПОДРШКУ ДОМОВИМА ЗДРАВЉА
Рок: до 29. јула 2019. године (понедељак)


Министарство трговине, туризма и телекомуникација
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 05. јул 2019. године до 15,30 часова.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ДРУГИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 25.06.2019. године или до утрошка средстава.


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рок: од 10.06.2019.до 09.09.2019. године.


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2019. ГОДИНИ
Рок: од 27. маја до 30. августа 2019. године


Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА МОНОГРАФИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ
03.07.2019. године


Министарство културе и информисања - Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе -
КОНКУРС 2019 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ
Рок: од 25. јула до 7. семптембра 2019.године


Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
Рок: закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 9. августа 2019. године