Министарство културе и информисања
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРБА У ИНОСТРАНСТВУ У 2020. ГОДИНИ
Рок за подношење пријава је 16.03.2020. године.


Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОЈИМ СЕ ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ
Рок за достављање пријава је 15.06.2020. године.


Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АП ВОЈВОДИНИ
Рок за достављање пријава је 15.06.2020. године.


Министарство заштите животне средине
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 20.02.2020. године.


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 27.02.2020. године.


Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ


Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА


Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ


Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ


Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ