Јавни позив

Јавни позив (76)

Јавни позив

 Прилог 1  

 Прилог 2  

 Прилог 3  

 Прилог 4  

 Прилог 5  

 Прилог 6  

 Прилог 7  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ „Великогоспојински дани - ГОСПОЈИНА 2021“ за опремање штанда у ВИП-у 1 и закуп и опремање штанда за продају пића у ВИП-у 2 

Јавни позив  за дистрибуцију пића на манифестацији „великогоспојински дани - госпојина 2021“

Општинско веће општине Нови Бечеј је дана 13.08.2021. године расписало ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечејза 2021. годину

На основу члана 3. Правила о поступку за коришћење простора на површинама јавне намене за постављање мањих монтажних објеката у време манифестације "Великогоспојински дани - ГОСПОЈИНА 2021" у Новом Бечеју, Комисија за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 13.08.2021. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ - "ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ - ГОСПОЈИНА 2021" ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА 

- ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛОНА ПАРКОВА

 

Јавни позив  

 Прилог 1  

 Прилог 2  

 Прилог 3  

 Прилог 4  

 Прилог 5  

 Прилог 6  

 Прилог 7  

 

 

 

 

На основу Одлуке Скупштине општине Нови Бечеј о расписивању јавног огласа  за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј број II 02-46-37/2020 од: 26.10.2020.године, по Записнику Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине у складу са чланом 18 Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/2010, 19/2015 и 14/2017), објављује се:

На основу Одлуке Скупштине општине Нови Бечеј о расписивању јавног огласа  за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј број II 02-46-39/2019 од: 26.09.2019 године, по Записнику Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине у складу са чланом 18 Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/2010 и 19/2015), објављује се:

Комисија за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 23.07.2021.године, објављује:

Јавни позив

Јавни позив

Захтев за бизнис планом

Несубвенционисане делатности

                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…