Јавни позив

Јавни позив (133)

Одсек за урбанизам,стамбено комуналне послове, грађевинарство, и заштиту животне средине ОГЛAШАВА рани јавни увид просторног плана општине Нови Бечеј.

Оглас за јавну лицитацију  

Формулар за пријављивање  

Коверта  

На основу Локалног Акционог Плана за остваривање права националњих мањина општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 24/2017), дана 14.10.2019. године Председник општине Нови Бечеј са предлогом Савета за међунационалне односе општине Нови Бечеј расписује:

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 8. Одлуке о пословном простору у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 18/2018 и 25/2019), и тачке ИИИ Одлуке председника општине о спровођењу поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Нови Бечеј прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања број И 01-361-4/2019 од 14.10.2019. године (даље: Kомисија), Kомисија дана 17.10.2019. године објављује

Други јавни конкурс за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана у општини Нови Бечеј

Јавни конкурс  

Образац за пријаву  

Мотивационо писмо  

Изјава  

 

 

 

Jавни оглас за јавно надметање ради отуђења  непокретност у  jaвној својини општине Нови Бечеј у Куману Максима Горког 10.

Јавни позив за вршење услуге (са донацијом) припреме топлих оброка за народну кухињу општине Нови Бечеј

Општинска управа Нови Бечеј  - Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство, одрживи економски развој  и заштиту животне средине ОГЛАШАВА ЈАВНИ  ПОЗИВ  ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације парцела 8947/17 KО Ново Милошево за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енргије „ Ново Милошево“ - снаге 1200 кW, пратећих објеката за потребе биогасног постројења, објекта управне зграде са халом за механизацију и ЦНГ пумпе за возила.

Општинска управа Нови Бечеј, Одсек за Јавне службе објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за стицање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе за 2020. годину

Одсек за урбанизам,стамбено комуналне послове, грађевинарство, одрживи економски развој и заштиту животне средине оглашава ЈАВНИ  ПОЗИВ  ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације парцела 8947/17 и 8947/18 КО Ново Милошево за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енргије „ Ново Милошево“ - снаге 1200 кЊ, пратећих објеката за потребе биогасног постројења, објекта управне зграде са халом за механизацију и ЦНГ пумпе за возила.

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…