Јавни позив

Јавни позив (133)

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, објавила је Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине.

Оглас (.pdf)
Понуда физичка лица и предузетници (.pdf)
Понуда правна лица (.pdf)
Специјално пуномоћје (.pdf)

Оглас (.пдф)

Образац пријаве (.доц)

 

На основу Oдлуке Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 16/2016) о објављивању јавног огласа за јавно надметање ради давања јавне површине на привремено коришћење за постављање објекта привременог коришћења киоска, у складу са чланом 2 став 3, чланом 4, тарифним бројем 1 тачка 1 подтачка 1, Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Нови Бечеј („Сл.лист општине Нови Бечеј“ бр.27/2019) и чланом 7 став 1 тачка 1 алинеја 1 и чланом 8 став 1. тачка 1 алинеја 6 Програма привременог коришћења површина јавне намене („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр.27/2019 и бр.32/2019 ), објављује се дана: 07.02.2022.године:

Јавни позив

На основу Одлуке Скупштине општине Нови Бечеј о расписивању јавног огласа  за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј број II 02-35-18/2021 од: 15.04.2021 године, по Записнику Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине у складу са чланом 18 Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/2010, 19/2015 и 14/2017), објављује се:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ – ЗАТВОРЕНОГ БЕЗЕНА НА К.П. 6033 К.О. НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део за Урбанистички пројекат за изградњу комплекса спортске дворане – затвореног базена на к.п. бр. 6033 К.О. Нови Бечеј, улица Сточни трг, власника општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8. Нови Бечеј.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је седам дана, почевши од 13.12.2021. године, радним данима од 7 до 15 часова.

МЕСТО ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 12.

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 Оглас (.пдф)
 Сва документација (.зип)

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…