ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Општине Нови Бечеј
 

Начелник Одељења за локалну пореску аднинистрацију: ИВАНА ЛАЗАРЕВИЋ
Контакт: 023/775-701 -  УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8 
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Поштовани,

На Порталу Јединственог информационог система локалне пореске администрације од 22.02.2019. омогућено је електронско подношење пореских пријава за правна лица (образац ППИ1).

Министарство финансија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донело Измене и допуне правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), које су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године. У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

  • Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2) 
  • Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА: 

  • Електронским квалификованим сертификатом
  • Корисничким именом и лозинком (који су добили у својој ЛПА)

Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим електронским сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања.

Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА

Обвезници који не воде пословне књиге - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

 

Упутство за пријаву корисника - ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА - 

 

ПЛАН РАДА

План инспекцијског надзора одељења за локалну пореску администрацију Општине Нови Бечеј за 2023. годину

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 Захтев за издавање ВЕБ лозинке 

  Списак основне докумантације 

Захтев за отпис пореског дуга

Захтев за отпис пореског дуга због застарелости

Захтев за репрограм

 

ЛПА - 1  Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица - ППИ 1

ЛПА - 2

 Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица - ППИ 2

ЛПА - 3

 Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (правна лица)

ЛПА - 4

 Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (физичка лица)

ЛПА - 5

 Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе-истицање фирме на пословном простору

ЛПА - 6

 Пријава за утврђивање ЕКО накнаде
ЛПА - 7  Пријава за утврђивање БОРАВИШНЕ таксе
ЛПА - 8  Пријава накнаде за коришћење ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
ЛПА - 9  Пријава за коришћење ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА
ЛПА - 10  Наплата и контрола пореза и споредних пореских давања

 

                                             

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…