ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА (ПРАВНА ЛИЦА) Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: ИВАНА СИЧ - БРАНКОВИЋ
Радно место: РАЧУНОВОЂА ЛПА
Телефон: 023/772-320, локал 102
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одељење за локалну пореску администрацију

ПРАВНИ ОСНОВ 

Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење); Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020); Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020).

ОПИС УСЛУГА

Уверење се издаје на основу увида у службену евиденцију података и имају својство јавне исправе. Лице које подноси захтев, уз исти доставља личну карту на увид, а уколико захтев подноси друго лице, неопходно је да у Захтев упише своје податке из л.к. и да достави пуномоћ издату од обвезника. Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву обвезника, његовог законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника. Уз захтев се прилаже и доказ о уплаћеној локалној административној такси.

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ  15 дана

НАПОМЕНА 

Уколико лице поднесе захтев, а не измири своје обавезе у року остављеном за издавање уверења, исто му се неће издати.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 Захтев


               Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…