Обједињена процедура
Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система подносити захтеве.

  Врсте поступака:
 • издавање локацијских услова;
 • издавање грађевинске дозволе;
 • издавање привремене грађевинске дозволе;
 • издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора;
 • издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи;
 • пријава радова;
 • пријава завршетка израде темеља;
 • пријава завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • достављање техничке документације;
 • прикључење објекта на инфраструктуру;
 • издавање употребне дозволе;
 • издавање решења којим се одобрава извођење радова односно промена намене објекта (члан 145)Упутство - формати електронских докумената техничке документације и достављање у ЦЕОП

Сви коначни документи, решења и закључци, објављују се на званичној објави на сајту АПР-а

  Поступци који не припадају спровођењу обједињене процедуре:
 • издавање информације о локацији;
 • издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела;
 • укњижба објекта и додела кућног броја;


   ЦЕНОВНИК УСЛУГА

  РЕГИСТАР ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА 2021. ГОДИНУ


 

                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…