ПДР ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО 

 

ПДР ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  7.162 КБ  
ГРАНИЦЕ ПЛАНА  316 КБ
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  381 КБ
НАМЕНА  395 КБ   
НЕФОРМАЛНИ ПРИЛОГ - НАМЕНА СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ  398 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  345 КБ  
РЕГУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ  343 КБ  
ПРОФИЛИ ЈП  13 КБ  
САОБРАЋАЈ, ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ  364 КБ  
ВОДОВОД  348 КБ  
АТМОСФЕРСКА  361 КБ  
ФЕКАЛНА  348 КБ  
ЕЛ. СТРУЈА, ГАСОВОД, ЕЛЕКТРОНСКА  43 КБ  
СТРУЈА  352 КБ  
 ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА  345 КБ  
СИНХРОН ПЛАН  377 КБ  
ПЛАН ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА СА СПРОВОЂЕЊЕМ  13 КБ  
ЗАШТИТА  357 КБ                Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…