Плански документи

ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ Општине Нови Бечеј

 

На основу члана 52. Закона о путевима (Сл. Гласник РС бр. 41/2018 и 95/2018 – други закон) и члана 67. Став 1. Тачка 21. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 82. седници одржаној дана 20.11.2023. године, донело је РЕШЕЊЕ о техничком регулисању саобраћаја у општини Нови Бечеј за период од 01.11.2023. до 01.04.2024. године.

 ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 10.399 КБ   
РЕШЕЊЕ О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.11.2023. ГОДИНЕ ДО 01.04.2024. ГОДИНЕ 40 KБ  

 

 

 

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ИЗМЕНА И ДОПУНА I Насеља Нови Бечеј

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ - ИЗМЕНА И ДОПУНА I

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО     
ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ ПГР НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ    
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ    
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ    
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА    
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА    
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА    
ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА    
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ    
ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА    
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 1     
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 2    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 3    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 4     
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 5    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 6    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 7    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 8    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 9    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 10    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 11    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 12    

 

 

 

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ИЗМЕНА И ДОПУНА Насеља Нови Бечеј

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ - ИЗМЕНА И ДОПУНА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО     
ГРАНИЦЕ     
НАМЕНА     
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ    
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ     
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА    
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА    
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА    
ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА    
ПЛАН ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА    
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ    
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 8    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 9    

 

 

 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…