Плански документи

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ИЗМЕНА И ДОПУНА I Насеља Нови Бечеј

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ - ИЗМЕНА И ДОПУНА I

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО     
ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ ПГР НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ    
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ    
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ    
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА    
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА    
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА    
ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА    
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ    
ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА    
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 1     
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 2    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 3    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 4     
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 5    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 6    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 7    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 8    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 9    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 10    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 11    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 12    

 

 

 

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ИЗМЕНА И ДОПУНА Насеља Нови Бечеј

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ - ИЗМЕНА И ДОПУНА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО     
ГРАНИЦЕ     
НАМЕНА     
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ    
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ     
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА    
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА    
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА    
ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА    
ПЛАН ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА    
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ    
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 8    
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 9    

 

 

 

 

 

ПДР ЈУГОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У КУМАНУ 

 

ПДР ЈУГОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У КУМАНУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО   10.819 КБ  
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ   410 КБ
ГРАНИЦЕ ПЛАНА   215 КБ
САОБРАЋАЈ, АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА   450 КБ
МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ   322 КБ
РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ   316 КБ
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ УЛИЦА   204 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА   270 КБ  

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…