Документи

 ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ
Општине Нови Бечеј
 

КОНТАКТ ОСОБЕ:

  Жива Неатница  023/ 772-320, локал 111
  Олинка Франић  023/772-320, локал 103 
  Горан Докић  023/772-320, локал 115

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Жалбени формулар (.доц)

 

    РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ!    

 

Листа директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Нови Бечеј

 

 

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Према првим резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године (Попис), у Републици Србији живи 6 690 887 становника. Пописом су прикупљени и подаци о 2 520 854 домаћинстава и 3 628 175 станова.

Према првим подацима Републичког завода за статистику, у општини Нови Бечеј има 20 075 становника. Према подацима из 2011. године у новобечејској општини је било укупно 23 925 становника, што је за 3 850 становника мање у 2022. години. Број пописаних домаћинстава је 7 579 Попис је спроведен од 1. до 31. октобра 2022. године. У неколико већих градова теренско прикупљање података је продужено до 7. новембра.

Први резултати Пописа садрже основне податке о укупном броју пописаних лица, броју становника, домаћинстава и станова, према стању на дан 30. септембра 2022.

Први резултати Пописа подложни су променама током статистичке обраде података. Коначни резултати Пописа биће публиковани сукцесивно, и то од априла 2023. до јуна 2024. године.

 

ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022 Нови Бечеј

Републички завод за статистику објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

 

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

ПОПИСИВАЧИ

Јавни позив

Јавни позив пописивачи са задацима - СРПСКИ

 Јавни позив пописивачи са задацима - МАЂАРСКИ

 Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче

Kоначан списак изабраних пописивача

ИНСТРУКТОРИ

Јавни позив

Јавни позив инструктори са задацима - СРПСКИ

 Јавни позив инструктори са задацима - МАЂАРСКИ

Преглед пријављених кандидата са бројем бодова након провере и њихов избор

Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку

Kоначна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку

Kоначан списак изабраних инструктора

Kоначну листу кандидата за инструкторе који се позивају на обуку можете погледати - овде

Сви изабрани кандидати за обуку су обавезни да најкасније до 23. јула 2022. године до 16.00 часова унесу додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИKЕ И ОДБОРНИKЕ 2022 

 

ОДЛУКЕ И ПОСЛОВНИК:

ОДЛУKА о именовању општинске изборне комисије општине Нови Бечеј 

ПОСЛОВНИK општинске изборне комисије општине Нови Бечеј

 ОДЛУKА о одређивању бирачких места

 ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ПАРЛАМЕНТАРНИМ И ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА

 РЕШЕЊЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА

  РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЧЛАНУ КОМИСИЈЕ ДА САМОСТАЛНО ДОНОСИ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ ЧЛАНА ОДНОСНО ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА

 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ:

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа Александар Вучић

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа Савез Бојвођанских мађара - Иштван Пастор

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа др Војислав Шешељ - Српска радикална странка

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СРБИЈУ

 РЕШЕЊЕ о исправци техничке грешке

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа МАРИНИKА ТЕПИЋ

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа БОШKО ОБРАДОВИЋ

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ - ВОЈВОЂАНИ

  РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа МОРАМО - АКЦИЈА - Еколошки устанак - Ћута - Не давимо Београд

 

 

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ:

 ЗАПИСНИК са 1. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 2. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 3. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 4. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 5. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 6. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 7. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 8. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 9. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 10. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 11. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 12. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 13. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 14. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 15. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 16. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 17. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 18. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 19. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАКЉУЧАК - ПРИГОВОР против Решења ОИК којим се поништава гласање на председничким изборима за БМ број 13

 ЗАКЉУЧАК - ПРИГОВОР против Решења ОИК којим се поништава гласање на председничким изборима за БМ број 29

 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ:

  РЕШЕЊА - бирачки одбор у сталном саставу

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу за БМ 17 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу за БМ 20 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању председника  бирачког одбора у сталном саставу за БМ 17 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању председника  бирачког одбора у сталном саставу за БМ 23 

 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ:

  РЕШЕЊА - бирачки одбор у проширеном саставу

 РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 30

 РЕШЕЊЕ о исправци техничке грешке у решењу за именовање члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 21

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 1 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 2 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 3 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 5 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 7 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 8 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 10 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 11 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 12 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 13 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 14 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 16 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 22 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 23 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 27 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 30 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 31 

 РЕШЕЊЕ о БРИСАЊУ члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 1

 РЕШЕЊЕ о БРИСАЊУ члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 2 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 3 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 4 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 4 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 8 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 10 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 18 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 19 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 19 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 20 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 20 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 21 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 21 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

  РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

  РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 23 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 24 

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 2

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 4

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 7

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 5

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 10

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 13

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 13

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 14

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 18

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 18

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 22

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 22

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 22

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 24

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 25

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 25

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 25

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 26

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 27

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 27

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 27 

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 30 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 8 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 9

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 12 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 15 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 30 

РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 31

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ допунског решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 3 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ допунског решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 8 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ допунског решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 27 

 

 

Поткатегорије

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…