ПДР РАДНЕ ЗОНЕ "ИЗЛАЗ"У НОВОМ БЕЧЕЈУ
 

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ "ИЗЛАЗ" У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 402 КБ   
ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА, СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА 9.58 МБ  
ГРАНИЦЕ ПЛАНА 2.55 МБ   
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 4.87 МБ  
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА СА НИВЕЛАЦИОНИМ РЕШЕЊЕМ 4.43 МБ  
МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 4.05 МБ  
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ОБЈЕКАТА 4.04 МБ  
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ УЛИЦА 1.64 МБ  
ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 7.07 МБ  

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…