ПДР КОМПЛЕКСА ДОО "ИТАЛТЕКС - ИНТИМО" У НОВОМ МИЛОШЕВУ 

ПДР КОМПЛЕКСА ДОО "ИТАЛТЕКС - ИНТИМО" У НОВОМ МИЛОШЕВУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 3.42 МБ   
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 3.96 МБ  
НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 5.63 МБ   
ПОЛОЖАЈ КОМПЛЕКСА У ОДНОСУ НА НАСЕЉЕ 2.63 МБ  
ИНФРАСТРУКТУРНА ПОВЕЗАНОСТ КОМПЛЕКСА СА НАСЕЉЕМ 2.86 МБ  
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 7.89 МБ  
ГРАНИЦЕ ПЛАНА И НАМЕНЕ И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЊИШТЕ 3.43 МБ  
НАМЕНА ПОВРШИНА СА ЛОКАЦИЈАМА ОБЈЕКАТА КОМПЛЕКСА 7.16 МБ  
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 3.98 МБ  
ПОЛОЖАЈ РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ  5.08 МБ  
МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 4.82 МБ  

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…