ПДР ЈУЖНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У НОВОМ МИЛОШЕВУ

 

 

ПДР ЈУЖНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У НОВОМ МИЛОШЕВУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 1.10 MБ  
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  1.16 МБ
ПРИКАЗ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА  2.14 МБ
КАТАСТЕРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН  840 КБ
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  5.84 МБ
ПЛАН ПРЕОВЛАЂАЈУЋЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНЕ, САОБРАЋАЈА, ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА  2.12 МБ
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ  1.69 МБ
ИНФРАСТРУКТУРА ПОВЕЗАНОСТ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СА НАСЕЉЕМ  1.52 МБ
ПЛАН ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  6.64 МБ
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПРИКАЗОМ ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  1.60 МБ
КАРАКТЕРИСТИЧАН ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ УЛИЦЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ  1.08 МБ

 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…