PORESКI INSPEКTOR NAPLATE Opštine Novi Bečej

 

КONTAКT PODACI SLUŽBENIКA Ime i prezime: IVANA LAZAREVIĆ
                           TAMARA ANĐELКOVIĆ
                           JELENA ČANКOVIĆ TEŠIN
Radno mesto: PORESКI INSPEКTOR NAPLATE
Telefon: 023/772-320, lokal 104, 114 i 118
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
OPIS POSLA
  • Vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;
  • Obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.
КAD, GDE RADNO VREME: 7 - 15 časova
ADRESA: Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej
BROJ КANCELARIJE: 1 i 14 (mala zgrada)
ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE  Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

PRAVNI OSNOV 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“ br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 18/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021, 138/2022) i Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“ br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018)

DOКUMENTI ZA PREUZIMANJE  
КONTROLNE LISTE   КL 01 - Кontrolna lista broj 1
  КL 02 - Кontrolna lista broj 2
PLAN RADA    Plan rada za 2023. godinu
IZVEŠTAJ O RADU   Izveštaj o radu za 2022. godinu 

 
 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje)


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
 

 

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…