KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE Novi Bečej
 

Кabinet predsednika opštine vrši poslove koji se odnose na:

  • obavljanje stručnih poslova pripremanja informacija potrebnih predsedniku opštine;
  • vršenje stručnih poslovi koje obavljaju pomoćnici predsednika opštine;
  • izradu nacrta akata koje donose organi opštine;
  • obrada pojedinih tema, sređivanje, evidentiranje i čuvanje dokumenata o radu predsednika opštine;
  • obavljanje protokolarnih poslova za predsednika opštine;
  • održavanje kontakta sa sredstvima javnog informisanja, (javnost rada Skupštine, predsednika opštine i uprave o stavovima i mišljenjima koja se iznose u javnosti povodom donetih zakona, opštinskih propisa i drugih opštih akata);
  • poslovi protokola, poslovi saradnje sa opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu, sa stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemlji kao i sa drugim nivoima vlasti, republičkim pokrajinskim i drugim organima;
  • prevođenje tekstova sa srpkog jezika na mađarski jezik i obrnuto;
  • prijem telefonskih poziva i pozivanje telefonskih brojeva za potrebe predsednika opštine i Skupštine opštine, zamenika predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i pomoćnike predsednika opštine i načelnika opštinske uprave i evidentiranje poruka za njih;
  • primanje i slanje poruke telefaksom, izdavanje naloga za korišćenje putničkih vozila i obavljanje prevoza motornim vozilima.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi novi bečej  u Кabinetu predsednika opštine su raspoređena sledeća radna mesta:
                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…