ODLUKE O POREZIMA NA IMOVINU Opštine Novi Bečej

 

ODLUКE SКUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021.GODINU

 

 ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019.GODINU

 

 ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018.GODINU

  ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ
  ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

 

ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2017.GODINU

   ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U OPŠTINI NOVI BEČEJ
   - ODLUKA IZMENA I DOPUNA ODLUKE O VISINI STOPE NA IMOVINU U OPŠTINI NOVI BEČEJ
 ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ
 ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA 2016. GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI
  ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA METRA KVADRATNOG ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA I KLASAMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2016. GODINE
 ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI NOVI BEČEJ
 ODLUKA O STOPI AMORTIZACIJE U OPŠTINI NOVI BEČEJ, ZA KOJU SE UMANJUJE VREDNOST NEPOKRETNOSTI, OSIM ZEMLJIŠTA, KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE

 

ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015.GODINU

  ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ
  ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

 

ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014.GODINU

  ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U OPŠTINI NOVI BEČEJ
   - ODLUKA IZMENA I DOPUNA ODLUKE O VISINI STOPE NA IMOVINU U OPŠTINI NOVI BEČEJ
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015.GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ 
ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJU OPŠTINE NOVI BEČEJ 
 - ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ
ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTIOBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI NOVI BEČEJ
ODLUKA O STOPI AMORTIZACIJE U OPŠTINI NOVI BEČEJ, ZA KOJU SE UMANJUJE VREDNOST NEPOKRETNOSTI, OSIM ZEMLJIŠTA, KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE

 

MAPA zona za utvrđivanje poreza na imovinu

 

ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2013.GODINU

  ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U OPŠTINI NOVI BEČEJ 
  ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ 
ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJU OPŠTINE NOVI BEČEJ
ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTIOBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI NOVI BEČEJ
ODLUKA O STOPI AMORTIZACIJE U OPŠTINI NOVI BEČEJ, ZA KOJU SE UMANJUJE VREDNOST NEPOKRETNOSTI, OSIM ZEMLJIŠTA, KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE 

 

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…