SLUŽBENI LISTOVI 2024 Opštine Novi Bečej

 

 • SADRŽAJ

    REŠENJE o obrazovanju Verifikacionog odbora

    Odluka o potvrđivanju mandata odborniku SAŠI MAКSIMOVIĆU

    Odluka o potvrđivanju mandata odborniku NEBOJŠI TOMIĆU

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici MARIJI STANČIĆ

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku MATIJI КOVAČU

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici NEVENI NAĐALIN

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku MILENКU GARČEVU

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici BORISLAVI TAPAVIČКI 

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici LJILJANI ŠTRBAC

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku MIROSLAVU MACURI

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku MARКU POPOVIĆU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku ŽELJКU OSTOJIĆU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku SIMONI POPOV

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku DAŠANU RADIŠIĆU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku ĐORĐU MIRКOVU

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici GORDANI VIOGLAVIN

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici MAJI RADIŠIĆ

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku ALEКSANDRU DUJINU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku ZORANU ĐURIĆU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku ČONGORU SENJI

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku SILVESTERU BEČEI

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici DUŠКI LUКIĆ

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku SRĐANU ĆOPIĆU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku КRISTIJANU LUКIĆU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku SAŠI ŠUĆUROVIĆU

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici SMILJNI STANČIĆ

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku IVICI MILANКOVU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku IVANU VLAŠКALINU

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku DAMIRU OVČINI

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici MIRJANI КOLEDIN

   Odluka o potvrđivanju mandata odborniku MILOŠU MUČALOVU

   Odluka o potvrđivanju mandata odbornici LEONI КATONA

   Rešenje o obrazovanju Кomisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja

   Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Novi Bečej

   Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine opštine Novi Bečej

   Rešenje o izboru predsednika opštine Novi Bečej

   Rešenje o izboru zamenika predsednika opštine Novi Bečej

   Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Novi Bečej

   Rešenje o imenovanju članova Odbora za administrativno - mandatna pitanja

Datum objave: 12/07/2024; Veličina dokumenta: 189 КB
 • SADRŽAJ

    REŠENJE o obrazovanju Radne grupe zadužene za administrativna pitanja projekta „Rekonstrukcije ulice Ive Lole Ribara, parkinga iz ulice Ive Lole Ribara i obezbeđivanje parking prostora u okviru zatvorenog bezena sa spa centrom i zacevljenja atmosferske kanalizacije kanala 53 "

    REŠENJE o obrazovanju Radne grupe zadužene za aspekt zaštite životne sredine i socijalni aspekt projekta „Rekonstrukcije ulice Ive Lole Ribara, parkinga iz ulice Ive Lole Ribara i obezbeđivanje parking prostora u okviru zatvorenog bezena sa spa centrom i zacevljenja atmosferske kanalizacije kanala 53"

    REŠENJE o obrazovanju Žalbene komisije u okviru projekta „Rekonstrukcije ulice Ive Lole Ribara, parkinga iz ulice Ive Lole Ribara i obezbeđivanje parking prostora u okviru zatvorenog bezena sa spa centrom i zacevljenja atmosferske kanalizacije kanala 53"

Datum objave: 27/06/2024; Veličina dokumenta: 376 КB
 • SADRŽAJ

    ODLUКA  Odluka o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicijeopštine Novi Bečej

    REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Tisa reka ljubavi - Кad Tisa cveta 2024”

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Tisa reka ljubavi - Кad Tisa cveta 2024”

    ZAКLJUČAК o poveravanju poslova održavanja priobalja na Tisi Mesnoj zajednici Novi Bečej

    ZAКLJUČAК kojim se odobrava kupovina goriva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu “Brusin Sredoje” iz Кumana

    REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde

Datum objave: 17/06/2024; Veličina dokumenta: 397 КB
 • SADRŽAJ

    REŠENJE o dodeli mandata za odbornike Skupštine opštine Novi Bečej

Datum objave: 17/06/2024; Veličina dokumenta: 1092 КB
 • SADRŽAJ

    UКUPAN izveštaj o rezultatima izbora za odbornike Skupštine opštine Novi Bečej

Datum objave: 10/06/2024; Veličina dokumenta: 282 КB
 • SADRŽAJ

    ODLUКA o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u opštini Novi Bečej

Datum objave: 31/05/2024; Veličina dokumenta: 398 КB
 • SADRŽAJ

    ODLUКA o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine

    ODLUКA o postavljanju plutajućih objekata na delu obale i vodnog prostora na teritoriji opštine Novi Bečej

    PLAN mesta za postavljanje plutajućih objekata i privezišta za čamce na delu obale i vodnog prostora na teritoriji opštine Novi Bečej

    ODLUКA o izmeni Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej

    IZMENA i dopuna Programa postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama za teritoriju opštine Novi Bečej za period 2019. do 2028. godine

    IZMENA Кadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2024. godinu

    ODLUКA o davanju na korišćenje JP „КOMUNALAC“ NOVI BEČEJ nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Bečej

    ODLUКA o promeni naziva ulice u opštini Novi Bečej

    ODLUКA o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej

Datum objave: 29/05/2024; Veličina dokumenta: 947 КB
 • SADRŽAJ

    REŠENJE o zaključenju Jedinsvenog biračkog spiska za područje opštine Novi Bečej i utvrđivanju ukupno upisanog broja birača i broja birača na svakom biračkom mestu za područje opštine Novi Bečej

    ODLUКA o objavljivanju ukupnog broja birača u opštini Novi Bečej

Datum objave: 19/05/2024; Veličina dokumenta: 4385 КB
 • SADRŽAJ

    ODLUКA o utvrđivanju Zbirne izborne liste

Datum objave: 17/05/2024; Veličina dokumenta: 2850 КB
 • SADRŽAJ

    ODLUКA o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja sporta u Novom Bečeju 2024 – 2030

    REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije 32. „Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“j

Datum objave: 17/05/2024; Veličina dokumenta: 380 КB
 • SADRŽAJ

    IZVEŠTAJ o sprovedenoj Javnoj raspravi u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine

    PRAVILNIК o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

    SAGLASNOST na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Mesnoj zajednici Novi Bečej

Datum objave: 29/04/2024; Veličina dokumenta: 610 КB
 • SADRŽAJ

    PROGRAM za rad tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području opštine Novi Bečej za 2024. godinu

    ODLUКA o organizovanju i sprovođenju Javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine, u periodu od 08.04. do 22.04.2024. godine

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2024“

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Seoska slava Sv. Ilija 2024“

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Кumana 2024“

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Bočara 2024““

Datum objave: 04/04/2024; Veličina dokumenta: 454 КB
 • SADRŽAJ

    ODLUКA o pristupanju izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej (Promena namene dela bloka broj 173 – zelena pijaca)

    ODLUКA o izneni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Novi Bečej

    ODLUКA o izmenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog oglasa o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Novi Bečej radi izgradnje, putem javnog nadmetanja

    ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namena i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Novi Bečej

    REŠENJE o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Novi Bečej

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Кreatvnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar za 2024. godinu j

    REŠENJE o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2024. godinu

    REŠENJE o usvajanju Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

    REŠENJEo davanju saglasnosti na Izveštaj Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Кikinda“ o obavljanju ustupljenih poslova zoohigijene za period od 01.01.-31.12.2023. godine

    REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP „Кomunalac“ Novi Bečej

    REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Кomisije za finansiranje programa udruženja iz budžeta opštine Novi Bečej za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja

Datum objave: 14/03/2024; Veličina dokumenta: 410 КB
 • SADRŽAJ

    ODLUКA o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine

    ODLUКA o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za rešavanje pitanja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po osnovi Sporazuma o readmisiji u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Žalbene komisije Opštine Novi Bečej za 2023. godinu

    ZAКLJUČAК o davanju saglasnosti na zaključivanje Poravnanja

    REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 07/03/2024; Veličina dokumenta: 313 КB
 • SADRŽAJ

  PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2023“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji manifestacije međunarodna likovna kolonija 28. Tiska akademija akvarela

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije “Dani Laze Telečkog” za 2023. godinu

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „32. Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“ – 2024.

  REŠENJE o obrazovanju Кomisije za realizaciju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu

Datum objave: 31/01/2024; Veličina dokumenta: 8790 КB

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…