Za razmatranje i davanje predloga o pitanjima koja se pripremaju za razmatranje na sednicama Veća, Veće može obrazovati Radna tela radi obavljanja određenog zadatka. Mandat Radnog tela prestaje izvršenjem zadatka i podnošenjem izveštaja Veću.

Radna tela obrazuju se aktom Veća kojim se određuju njihovi zadaci, utvrđuje broj i sastav članova i vreme na koje se imenuju.

Predsednik radnog tela je, po pravilu, član Veća zadužen za oblast za koju se radno telo obrazuje.

Članovi radnih tela su članovi Veća i zaposleni u Opštinskoj upravi, a mogu biti i pojedinci – stručnjaci za određena pitanja.

Radna tela Opštinskog veća opštine Novi Bečej su:

  • ŠTABOVI

    ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
  • KOMISIJE

    ADD_CONTENT_HERE
  • SAVETI

    ADD_CONTENT_HERE