SAVETNIК ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U JEDINICI LOКALNE SAMOUPRAVEOpštine Novi Bečej
 

Poslove Savetnika obavlja NATAŠA MILADINOVIĆ, diplomirani pravnik i MILENA KRESOJA, diplomirani pravnik

Telefon: 023/772-320, lokal 109 i 115 - Rad sa strankama svakog radnog dana od 07 do 15:00 časova
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

Stupanjem na snagu Zakona o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) u maju 2013. godine lokalna samouprava je dobila novu nadležnost, zaštitu prava pacijenata. Zakonom je predviđeno da ovu dužnost obavljaju Savetnik za zaštitu prava pacijenata i lokalni Savet za zdravlje.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik prigovor može podneti savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.

Postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata je regulisano Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata ( “Službeni glasnik RS”, broj 71/2013).

Prava pacijenata po kojima postupa savetnika pacijenata, definisana Zakonom o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) su:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenta
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na drugo stručno mišljenje
 • Pravo na privatnost i poverljivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravno na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenta:

 • Odgovornost pacijenta za lično zdravlje
 • Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga
 • Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Link Zakona o pravima pacijenata - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

Link Ministarstva zdravlja - https://www.zdravlje.gov.rs/

Link Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje - http://www.rfzo.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…